koncerto-lpg-3

Esperanto: det internationale sprog

Esperanto blev skabt for at være et fair kommunikationsmiddel. Vi tror at det er det mest egnede sprog til at fjerne de sproglige barrierer og lade alle kommunikere internationalt på et grundlag af gensidig respekt og forståelse.

Hensigten er ikke at erstatte de andre sprog men at bygge broer mellem de forskellige sprogsamfund.

Lær mere
Hvad gør vi
Engaje-se
Lær esperanto
Lær esperanto

Det nemmeste sprog?

Esperanto blev skabt for at være let at lære. Uregelmæssige verber, indviklede bøjninger og forvirrende dobbeltbetydninger er blevet afskaffet.

De fleste beretter at det er lykkedes dem at lære esperanto 5 gange hurtigere end andre sprog. På verdensplan tales sproget af millioner.

Læs mere
Uzu Esperanton

Lær esperanto

Esperanto blev skabt for at være let at lære. Uregelmæssige verber, indviklede bøjninger og forvirrende dobbeltbetydninger er blevet afskaffet. De fleste beretter at det er lykkedes dem at lære esperanto 5 gange hurtigere end andre sprog. På verdensplan tales sproget af millioner.

Lær

Bøger på esperanto

Esperanto er mange forfattere og digteres foretrukne udtryksmiddel. Esperantos originallitteratur kan inddeles i fem perioder.

Læs mere

Film på esperanto

Via esperanto kan du se mange filmperler der normalt aldrig vises i andre lande. Et voksende kunstnerfællesskab producerer film til YouTube eller onlinefjernsyn på esperanto.

Læs mere

Nyheder på esperanto

Brug esperanto til at læse nyheder fra nye vinkler og udforsk folks synspunkter overalt i verden.

Læs mere

Podcasts på esperanto

Internettet har altid gavnet esperanto. Det gør det nemmere for det spredte fællesskab at kommunikere. Én af gevinsterne er podcasts.

Læs mere

Venner af esperanto

Med Venner af esperanto kan du vise din støtte til esperanto og regelmæssigt modtage oplysninger om esperanto på dit sprog.

Læs mere

Esperanto verden rundt

Hundredvis af esperantoforeninger verden rundt. Tjek dette kort eller brug søgefeltet for at finde en forening tæt på dig.

Bliv ven af esperanto