Esperanto

Det internationale sprog

Esperanto blev skabt for at være et nemt kommunikationsmiddel.

Det er det mest egnede sprog til at fjerne sproglige barrierer og muliggøre en international kommunikation for alle på et grundlag af gensidig respekt og forståelse. Hensigten er ikke at erstatte de andre sprog, men at bygge broer mellem de forskellige sprogsamfund.

Nemt og rigt

Esperanto er nemmere end andre sprog fordi det bygger på logiske principper:

  • Udtale: Esperanto er helt fonetisk. Hvert bogstav har kun én lyd og hver lyd kan kun skrives på én måde.
  • Grammatik: Esperanto har kun få regler og ingen undtagelser, eksempelvis er der ingen uregelæssige verber.
  • Ordforråd: Lær kun 500 rødder og du har et ordforråd på over 5000 ord, inklusive koncepter det ikke er muligt at udtrykke på andre sprog.

På grund af dets lethed, kan man hurtigt lære esperanto, bruge det og endda undervise i det. Derfor har sproget mange entusiastiske tilhængere.

Praktisk

Det har aldrig været så nemt at rejse og kommunikere internationalt.

  • Vi har multikulturelle komsammener: Det er fantastisk at møde mennesker fra hele verden og kunne tale med dem flydende:: Vi kan besøge nye lande, vi kan lege og danse sammen. Det vigtigste arrangement er  Verdenskongressen der i en hel uge hvert år lader tusindvis af deltagere møde hinanden. Der er mange andre, mindre komsammener, såsom IJK, der arrangeres for og af unge.
  • Internettet er til for os: Vi er et globalt entusiastisk fællesskab der kan lide at kommunikere.

Neutralt

I modsætning til de fleste andre sprog, tilhører esperanto ikke et specielt land eller etnicitet: Det er politisk og socialt neutralt.

Esperanto er ikke noget redskab for en enkelt nation, gruppe, politisk parti eller social klasse. Det tilhører hele menneskeheden. Alle der bruger esperanto, taler på et jævnbyrdigt niveau med andre brugere af sproget. Det fører til en usædvanligt venlig stemning og en stor fællesskabsfølelse blandt de talende.

Esperanto er ikke til for at erstatte nogens modersmål; det er blot et bro-sprog, et kommunikationsmiddel. De esperanto-talende søger sammen i mange foreninger. Den største forening for esperanto-talende er UEA (der står bag denne hjemmeside). UEA’s mål er at promovere esperanto som et middel til et bedre samfund (se Pragmanifestet) og at organisere samfundets arrangementer og kulturliv.

Esperantos historie

Esperanto blev skabt af Ludwig L. Zamenhof, en polsk læge der boede i en by, hvor de forskellige sprogsamfund altid misforstod og bekæmpede hinanden. Derfor skabte han esperanto som et sprog som de hurtigt kunne lære for at tale sammen. Han skabte det i 1887, en tid hvor få mennesker rejste eller talte med mennesker i andre lande. Nu hvor det er nemt at rejse og kommunikere via internettet, oplever esperanto sin største succes. Det tales af millioner af mennesker verden over. I fjor gik over 400 000 mennesker i gang med at lære det.

Bliv esperanto-ven