Originala Literaturo Esperanta

En la jena ttt-ejo troviĝas listoj de aŭtoroj, originalaj romanoj, noveloj/rakontoj, dramoj kaj poemaroj verkitaj originale en Esperanto kaj aperintaj de 1898 ĝis nun, ligitaj al dokumentoj kun pliaj informoj pri aŭtoroj kaj verkoj, inkluzive pli ol mil tricent recenzojn. La tuto formas ampleksan kaj kreskantan datenaron.

Serĉu libere en la ttt-paĝaro esperanto.net:   


Enhavo:

Novaĵoj

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj romanoj

Listo de originalaj noveloj, novelaroj kaj rakontoj

Listo de originalaj dramoj

Listo de originalaj poemaroj

Listo de recenzoj


Tradukita literaturo


Kiel estiĝis kaj kreskis la retejo OLE

Kio estas originala – kaj kio tradukita?

Baza legolisto de William Auld

Vidu bibliografion de István Ertl el 1996


Literaturo legebla en la reto   
 
  Belartaj Konkursoj de 1950 ĝis nun        e-Librejo         Trovanto de IEM
Akademio Literatura de Esperanto
(eksa Esperantlingva Verkista Asocio)
     
  Katalogo de la Libroservo de UEA         Retbutiko de FEL         Esperantlingva literaturo en Vikipedio      

Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu ttt-ejo bonvolu reti al:
Sten Johansson