Reen al la Belartaj Konkursoj

Verko premiita en la Belartaj Konkursoj
Unua premio de poezio, 2005


Benoît Philippe
Ekvadoropoema taglibro


Guayaquil

transestuare
bordo krestas igvane

cise buboj ludas pereĥe
en la rotondo priheroa

stridfajfile gardisto
malgluas paron da gekisantoj

17.07.2004


Cuenca

brilnigraj trotuaroj
elspiras freŝfarunaĵe varmurine

puncaj pufjupulinoj
parkobenke revas atende

lastan novaĵon mokakolorulo
blekadas disvente

19.07.2004


Paute

la vundoj de valo prohome ĉieiĝaj
ne sangas kiel doloriga krucifikso
nek ploratas de linda idolino

ĉe la torentego vevalofunda
rozojn por Usono elsorĉas kampulo juna
kun svastikoj sur-T-ĉemizaj

20.07.2004


Loja

“Sentinelo de l’ Sudo”, flarenvulto
far bazara brikabrako

viaplace donkiĥotas prodaj lazuroj
de kirkoj, nigras ponĉoj kaj jupoj

21.07.2004

Zaruma

kun avido suĉaprida
mi ŝalmas sukon de arbotomato
en gastejeto najbara al ĉielo
super dezerto montegara
kaj fadenfajna vojo serpentuma
simila al via vivo ĝisnuna

22.07.2004


Vilcabamba

sankta splenda enklavo de longviveco
en grandiozaj Kordileroj
vi mian humilan animon surprizis
per emajlo muara kaj neforgesebla
el sunklaraj simboloj de magia longviveco:
el sublime rebrilaj plastaj aŭ metalaj rubaĵoj

legendaj spiritoj de via sankta valo
kiuj kaprice nestas en ĉiu ĉevoja
ladskatolo aŭ plasta botelo
indulgu la stultetan azenon
kiu preferas herbon efemeran
al viaj eternaj rubaĵoj

24.07.2004


Macas

post traĝangale disdisaj
spitvivejoj
sen buboj ŝupuriguloj
sen pordofrapiloj
sen ĵurnaloj

urbo fum- kaj nub-odora
en realolima lando
de karbharuloj
enulipaj
brun-okule tenerindaj

26.07.2004


Sucúa

el bazaro
vendistoj senklientaj
gapas al pluvado

flava taksio
zigzagadas
flakevite

27.07.2004


Baños

ŝaktabulo
el fi-kaĵolaj stratoj
baziliko
kun savema idolino
varmbanejo
kun beatetaj langvoruloj

28.07.2007


Riobamba

en Riobamba tute sentamtame
teatroj konvertiĝas je superbazaroj
preĝejoj seniĝas je lastaj sorĉoj
ŝildoj parolas riĉulvorte
dum homoj revas vendi sian mizeron
kaj pli ol pri pureco de sia tero
zorgas pri brilo de siaj ŝuoj

jam Riobamba lante iĝadas nova Pompejo
sentamtame sen lafo nek tertremo

29.07.2004


Otavalo

ridetoj invadas la vesperon
impeto-ale

flagra ŝalo de friska skualo
tordiĝas ĉirkaŭ fortikaj harvostoj
nuke de agl-okulaj viroj

01.08.2004


Tulcán

antaŭ Tulcán lasta-vale
plonĝas en riveron
negro nuda
kun krono ŝampu-blanka

li plenĝojas
kiel birdo krepuske
sen atendo
ke oni admiru lin ĝoji

en la urbo kirkofunde
sinkas en doloron
Kristo nuda
kun krono fulgonigra

li grimacas
kiel agonianto
kun atendo
ke oni vidu lin grimaci

02.08.2004


Bahía de Caráquez

ĉe-mar-kaja tagolumo
peza-vualece
sanktas je blanko
kiel petaloj de lilako

tajdo senfina lante
formergas la strandon
forviŝas ĉion homan
ĉar tro feblan sen kompato

marsalo sen respekto
deponas makule
sur melankolia spegulo
la svagon de sia detruado

06.08.2004


Quito

du vidalvide klinitaj manplatoj
kovritaj de dolĉa blonda polvo
apertaj por ĉion kolekti
kion homoj kapablas

jen oblonga Quito rimanta
aviadil-muĝon kun alarm-sirenoj
hup-ŝrikon kun brems-kriĉoj
semafor-trilon kun desper-bojoj

tie sub Anda sun-ardo
sin kaŝas en milionoj
da brunsilkaj okuloj
senfina mute flagra devoto

11.08.2004Jam publikigita en Verse reversi, 2008, eld. MondialReen al la Belartaj Konkursoj