<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"> <html> <HEAD> <title> Recenzoj el Literatura Foiro </title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> </HEAD> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#180090" link="#900018" vlink="#181818"> <table border="0" width="100%"> <tr> <td width="33%"><a href="http://www.esperantio.net/lit_foiro.php"><img src="lf.gif" border="0" alt="Ligo al Literatura Foiro"></a></td> <td width="33%" align="center"><a href="../unikodo.html"> <img src="../unikoda.gif" align="center" border="0" width="103" height="28"></a> <p><a href="../index.html">Al &#265;efpa&#285;o Originala literaturo</a> <p><a href="../recenzoj.html">Al &#265;iuj recenzoj</a> </td> <td width="33%" align="right">&nbsp;</td> </tr> </table> <p align="center"><font size="5"><b> Recenzoj el Literatura Foiro </b></font></p> <p> Andrusiewicz, Mira: <a href="amamorrec.html">Amo, amoro, adoro</a> Recenzo el n-ro 117 feb 1989 de Lina Gabrielli<p> Arosev, Grigorij: .RU. Recenzo el n-ro 198 / a&#365;gusto 2002: <a href="rurec.html"> Ironia, sincera, sentema poezio </a> de Zlatoje Martinov<p> Auld, William: <a href="infanrasrec.html">La infana raso.</a> Recenzo de Carlo Minnaja<p> Austin, Manjo: Insulo de revoj. Recenzo el n-ro 144 / a&#365;gusto 1993: <a href="insulrevrec.html">Gramatik(l)aj dornoj en roza insulo </a> de Judita Schiller<p> Austin, Manjo: <a href="vojfinamkunrec.html">Voja&#285;oj fini&#285;as, amantoj kuni&#285;as</a> Recenzo el n-ro 123 februaro 1990 de Georges Lagrange<p> Baghy, Julio: <a href="hurarec.html">Hura!</a> Recenzo el n-ro 110 decembro 1987 de Marc Binche<p> <a href="beletrkolektrec.html"> Beletra kolekto de &#284;enevaj a&#365;toroj.</a> Recenzo de Till Dahlenburg.<p> Berveling, Gerrit: Kanto pri Minota&#365;ro Recenzo el n-ro 147 / februaro 1994: <a href="minotaurrec.html">La&#365;roj kaj beda&#365;roj pro kanto pri Minota&#365;ro </a> de Christian Declerck<p> Bor&#269;i&#263;, Lucija: <a href="pulsvivrec.html"> Pulsas la viv'.</a> Recenzo de Julian Modest <p> Boulton, Thorsen: <a href="duelrec.html">Du el</a> Recenzo el n-ro 100 decembro 1986 de Kris Long<p> <a href="brazilesperantparnasrec.html"> Brazila Esperanta Parnaso </a> Recenzo de Donald Broadribb.<p> Bron&#349;tejn, Mikaelo: <a href="10tagpostnikovrec.html">Dek tagoj de kapitano Postnikov.</a> Recenzo de Marie-France Conde Rey. <p> Bron&#349;tejn, Mikaelo: <a href="http://impeto.trovu.com/images/lecionoj.jpg"> Lecionoj por knabo. </a> Recenzo de Donald Broadribb <p> Bron&#349;tejn, Mikaelo: <a href="steljungrec.html">Mi stelojn jungis al revado.</a> Recenzo de Carlo Minnaja el 2017. <p> Bubeni&#265;, Stanislav: <a href="cirkotendrec.html">Sub cirkotendo</a> Recenzo el n-ro 117 feb 1989 de Ed Borsboom<p> Cherpillod, Andr&eacute; : Disertacio pri la maniero feki, legita en Franca Akademio. Recenzo el n-ro 178/aprilo 1999: <a href="disfekrec.html">Des pli, se &#285;ia temo estas da&#365;re interesa</a> de Hasan Jakub Hasan<p> Conterno Guglielminetti, Clelia: <a href="tombprapatrrec.html">Ho, tomboj de l prapatroj.</a> Recenzo de Carlo Minnaja<p> &#264;aldajev, Viktor; Gazizi, Gafur; Lozga&#265;ev, Nikolai Viktorovi&#265;; Kris, Alen: <a href="kvartetrec.html"> Kvarteto. </a> Recenzo el n-ro 168 / a&#365;gusto 1997 de Venelin Mitev<p> Declerck, Christian: &#348;irpecoj. Recenzo el n-ro 142 / aprilo 1993: <a href="sirpecrec.html">Poeto sen sarkilo </a> de Adriaan den Haan <p> Deij, Leendert C.: <a href="amindarec.html">Aminda.</a> Recenzo de William Auld<p> Dek, Liven: <a href="neverdstelrec.html"> Ne ekzistas verdaj steloj </a> Recenzo de Josip Pleadin <p> De&#349;kin, Georgo: Versa&#309;oj. Libro unua. Recenzo el n-ro 127 oktobro 1990: <a href="esperdesperrec.html">Sub dubnub'... a&#365; pretere? </a> de Kris Long<p> Doko: Rakontoj Prapatraj pri Nia Lando Anta&#365; Multaj Jarcentoj Kiam Okazemis Aferoj Mirindaj. Recenzo el n-ro 167/junio 1997: <a href="rakontprarec.html">Vi sufi&#265;e amuzi&#285;os, kiel mi </a> de Manuel de Seabra<p> Dorno, F. V.: <a href="kiamiksrec.html">Kia miksa&#309;o!</a> Recenzo el n-ro 112 / aprilo 1989 de Georges Lagrange<p> Dorval, Deck: <a href="kazinskirec.html">Kazinski venas tro malfrue</a> Recenzo el n-ro 110 decembro 1987 de Wojciech Usakiewicz<p> Dorval, Deck: <a href="nigrmagirec.html">Nigra Magio</a> Recenzo el n-ro 125 junio 1990 de Henriette Beaupaul<p> Elgo, Ser&#285;o: <a href="florkrepuskrec.html">La floroj de l' krepusko</a> Recenzo el n-ro 159 februaro 1996 de Nikola Uzunov<p> Elgo, Ser&#285;o: La nokto de la ezoko. Recenzo el n-ro 150 / a&#365;gusto 1994: <a href="noktezokrec.html">Nefermita letero de iu, &#349;an&#285;inta opinion</a> de Judita Schiller<p> Elgo, Ser&#285;o: <a href="lastpostrec.html">&#348;ia lasta po&#349;tkarto</a> Recenzo el n-ro 114 a&#365;gusto 1988 de Herbert Mayer<p> Elgo, Ser&#285;o: <a href="lastpostrecak.html">&#348;ia lasta po&#349;tkarto</a> Recenzo el n-ro 114 a&#365;gusto 1988 de Aleksander Kor&#309;enkov<p> Eriksson, Reino: <a href="lulturmentrec.html">Lulkanto al tempo turmentata </a> Recenzo el n-ro 100 decembro 1986 de Jouko Lindstedt<p> Fern&aacute;ndez, Miguel : El miaj sonoraj soloj. Recenzo el n-ro 174/augusto 1998: <a href="sonorsolrec.html">Poezio adresita al &#265;iu el ni </a> de Venelin Mitev<p> Fern&aacute;ndez, Miguel : El miaj sonoraj soloj. Recenzo el n-ro 171/februaro 1998: <a href="sonorsolrec2.html">Fern&aacute;ndez, poeto de l' ni, poezianta pri l' kuno </a> de Hektor Alos i Font<p> Fern&aacute;ndez, Camacho, Neves, Dek: Ekstremoj. Recenzo el n-ro 176/decembro 1998: <a href="ekstremrec.html">Eks-tremoj a&#365; ekstr-emoj?</a> de Claus J. G&uuml;nkel<p> Fern&aacute;ndez, Camacho, Neves, Dek: Ibere libere. Recenzo el n-ro 147 / februaro 1994: <a href="iberliberrec.html">Ibere kaj libere, sed foje tubere </a> de Giorgio Silfer<p> Goodheir, Albert: <a href="enlumigrec.html">Enlumi&#285;o</a> Recenzo el n-ro 125 junio 1990 de Georgo Kama&#265;o<p> Guglielminetti, Clelia Conterno: <a href="http://www.literaturo.dk/universon.htm"> Eta vivo </a> Recenzo el 1992 de Georgi Mihalkov (Julian Modest) <p> Hall, H.S.: <a href="premiitrec.html">La premiito</a> Recenzo el n-ro 160 aprilo 1996 de Carlo Minnaja<p> Johansson, Sten : Denaska kongresano kaj aliaj noveloj. Recenzo el n-ro 146 / decembro 1993: <a href="denaskrec.html">Denaska verkisto kaj aliaj rimarkoj </a> de Istv&aacute;n Nemere<p> Johansson, Sten : Interkona mateno. Recenzo el n-ro 172/aprilo 1998: <a href="interkonmatenrec.html">Kolekto kun &#285;enra bunteco</a> de Ljubomir Trifon&#265;ovski<p> Johansson, Sten: <a href="kionajnrec.html"> Kion ajn.</a> Recenzo de Ilija Iliev <p> Johansson, Sten : La krimo de Katrina. Recenzo el n-ro 195/februaro 2002: <a href="krimkatrinrec.html">La "krimo" ne puninda, sed la&#365;dinda</a> de Oleg Izjumenko<p> Johansson, Sten: <a href="marinrec.html"> Marina.</a> Recenzo de Sara Span&ograve; <p> Johansson, Sten: <a href="memormortigrec.html"> Memor' mortiga.</a> Recenzo de Ilija Iliev <p> Johansson, Sten : Mistero &#265;e Nigra Lago. Originala romaneto por infanoj. Recenzo el n-ro 171/februaro 1998: <a href="nigralagrec.html">Bone verki por infanoj duoble malfacilas </a> de Paul Gubbins<p> Karen, Rumler, Urbanov&aacute;, Vidman: <a href="kvarfolirec.html">Kvarfolio</a> Recenzo el n-ro 96 aprilo 1986 de Nicolino Rossi<p> Kn&iacute;chal, Old&#345;ich : <a href="kuzkorec.html">Adia&#365;, Kuzko!</a> Recenzo el n-ro 117 feb 1989 de Georgo Kama&#265;o<p> Kock, Edwin de: <a href="konfliktrec.html">La konflikto de la epokoj</a> Recenzo el n-ro 112 / aprilo 1988 de Carlo Minnaja<p> Kock, Edwin de: <a href="vojagrec.html"> Voja&#285;oj kaj aliaj poemoj. </a> Recenzo el n-ro 149 / junio 1994 de Giorgio Silfer<p> Krolupper, Jaroslav: <a href="esperantversadrec.html"> Esperanta versado </a> Recenzo el 2011 de Till Dahlenburg <p> Kuroda, Masayuki: Animo drivas. Recenzo el n-ro 133 / oktobro 1991: <a href="animdrivrec.html">Animo drivas en orienta amaro </a> de Poul Thorsen<p> Larbar, Sara: <a href="karuselrec.html">Karuseloj...</a> Recenzo el n-ro 118 aprilo 1989 de Poul Thorsen<p> Lister, Daphne: <a href="gisnunrec.html">&#284;is nun</a> Recenzo el n-ro 37-38 jun-a&#365;g 1976 de Clelia Conterno<p> Lorjak: <a href="kromosomrec.html">Kromosomoj</a> Recenzo el n-ro 124 aprilo 1990 de Georges Lagrange<p> MacGill, Stefan: <a href="najbarborrec.html"> Najbaroj kaj boroj </a> Recenzo el n-ro 136 aprilo 1992 de Catherine Samain<p> Ma&#285;arova, Ivani&#265;ka: <a href="kardkaskrec.html"> Kardo sur kasko </a> Recenzo el 2011 de Zlatoje Martinov <p> Mao Zifu: <a href="amorsenorrec.html"> Amoro sen oro </a> Recenzo el 2017 de Carlo Minnaja <p> Maul, Stefan: <a href="vortludrec.html"> Vortaj (a)ludoj </a> Recenzo el 1988 de Ed Borsboom <p> Melnikov, Ilutovi&#265;, Vysokovskij, Dadaev: Moskvaro, originalaj poemoj. Recenzo el n-ro 178/aprilo 1999: <a href="moskvarrec.html">Komenco esperiga kaj sukcesa</a> de Julian Modest<p> Mi&#293;alski, E&#365;geno: Plena poemaro. Recenzo el n-ro 157/oktobro 1995: <a href="mihalskiplenrec.html">Mi&#293;alski, flirta papilio</a> de Nikolai Lozga&#265;ev<p> Modest, Julian: <a href="drbraunrec.jpg"> Doktoro Braun vivas en ni </a> Recenzo el 1988 de Emilija Lapenna <p> Modest, Julian: La fermita konko. Recenzo el n-ro 197 / junio 2002: <a href="konkrec.html">Kion ka&#349;as la konko? </a> de Wolfgang Kirschstein<p> Modest, Julian: <a href="misterlumrec.html">La mistera lumo</a> Recenzo el n-ro 113 junio 1988 de Mogens Groth<p> Modest, Julian: Son&#285;e vagi. Recenzo el n-ro 142 / aprilo 1993: <a href="songvagrec.html">Son&#285;e forvagi... de l' gramatiko? </a> de Georges Lagrange<p> Moinhos, Suso: <a href="laminarirec.html">Laminarioj</a>. Recenzo el n-ro 283, oktobro 2016 de Carlo Minnaja<p> Moirand, Daniel: <a href="murdesprec.html">Murdo en Esperantujo</a> Recenzo el n-ro 116 / decembro 1988 de Pascal Dubourg<p> Mondoj. Recenzo el n-ro 196 / aprilo 2002: <a href="mondrec.html">Zorgi kaj esperi </a> de Radojica Petrovi&#263;<p> Montagut, Abel : Karnavale - maskita rakonto. Recenzo el n-ro 172/aprilo 1998: <a href="karnavalrec.html">Nekutima verko releginda</a> de Nicolino Rossi<p> Montagut, Abel : Poemo de Utnoa. Recenzo el n-ro 150 / a&#365;gusto 1994: <a href="utnoarec.html">Novspeca, niastila heroeco </a> de Christian Declerck <p> <a href="moskvsonorilrec.html"> Moskvaj sonoriloj </a> Recenzo de Zlatoje Martinov <p> Nedel&#265;eva, Nevena: <a href="noktdejorrec.html">Dum nokta de&#309;oro</a> Recenzo el n-ro 110 decembro 1987 de Poul Thorsen<p> Negro, G.C.: Padanaj rakontoj. Recenzo el n-ro 195/februaro 2002: <a href="padanrakontrec.html">Irite dirite</a> de Paul Gubbins<p> Nemere, Istv&aacute;n: Amparolo. Recenzo el n-ro 176/decembro 1998: <a href="amparolrec.html">Ametoso</a> de Manuel de Seabra<p> Nemere, Istv&aacute;n: <a href="dumvikunnirec.html">Dum vi estis kun ni</a> Recenzo el n-ro 122 decembro 1989 de Tazio Carlevaro<p> Nemere, Istv&aacute;n: Krias la silento. Recenzo el a&#365;gusto 2003: <a href="krisilentrec.html">Kiam la silento krias</a> de Vinko O&#353;lak / <i> el Literatura Foiro.</i><p> Nemere, Istv&aacute;n: Krokize de mia &#285;ardeno. Recenzo el n-ro 143 / junio 1993: <a href="krokizrecjm.html">Legi &#285;ardene </a> de Julian Modest<p> Nemere, Istv&aacute;n: Krokize de mia &#285;ardeno. Recenzo el n-ro 143 / junio 1993: <a href="krokizrectc.html">Promesoj plenumitaj </a> de Tazio Carlevaro<p> Nemere, Istv&aacute;n: <a href="altakvrec.html">La alta akvo</a> Recenzo el n-ro 114 a&#365;gusto 1988 de Carlo Minnaja<p> Nemere, Istv&aacute;n: Nesto de viperoj. Recenzo el n-ro 154/aprilo 1995 : <a href="nestviperrec.html">Kie fiaskas sciencpolico solvas inspektora malico </a> de Marco Picasso<p> Nemere, Istv&aacute;n: Pigre pasas la nokto. Recenzo el n-ro 141 / februaro 1993: <a href="pigrepasrec.html">Ho, se jam ekzistus esperanta filmindustrio! </a> de Giorgio Silfer<p> Nemere, Istv&aacute;n: <a href="terrarec.html">Terra</a> Recenzo el n-ro 115 / oktobro 1988 de Istv&aacute;n Ertl<p> Nemere, Istv&aacute;n: Vi povas morti nur dufoje. Recenzo el n-ro 133 / oktobro 1991: <a href="mortdufojrec.html">Vi povas tieli nur dufoje </a> de Julian Modest<p> Nemere, Istv&aacute;n: <a href="terrarec.html">Terra</a> Recenzo el n-ro 115 / oktobro 1988 de Istv&aacute;n Ertl<p> Nemere, Istv&aacute;n: <a href="vismarrec.html">Vismar</a> Recenzo el n-ro 241 okt 2009 de Josip Pleadin<p> Nemere, Istv&aacute;n: Vizito sur la teron. Recenzo el n-ro 198/ a&#365;gusto 2002: <a href="vizitterrec.html"> Trakti eksterkosmanojn </a> de Wolfgang Kirschstein <p> Nervi, Mauro: <a href="turcefurbrec.html">La turoj de l' &#265;efurbo</a> Recenzo el n-ro 57 oktobro 1979 de Nicolino Rossi <p> Neves, Gon&#231;alo : Kompreni. Recenzo el n-ro 151 / oktobro 1994: <a href="komprenrec.html">Snajpere sur la parnaso </a> de Poul Thorsen<p> Newell, L. N. M.: <a href="newellrec.html">Kolektitaj poemoj</a> Recenzo el n-ro 108 oktobro 1987 de Kris Long<p> Nordenstorm, Leif: <a href="arnecefidrec.html">Arne, la efido</a> Recenzo el n-ro 276 de Perla Martinelli<p> Picasso, Marco : La tunelo. Recenzo el n-ro 176/decembro 1998: <a href="tunelrec.html">Tunelo helnigra</a> de Istv&aacute;n Nemere<p> Pilev, Nikola: <a href="resonrec.html">Resonoj.</a> Recenzo el 2005 de Mi&#293;ail Povorin <p> <a href="poezicielrec.html">Poezio el iuj ieloj / Poesia da tutti i cieli: Dua fojo 2015.</a> Recenzo de Sara Span el 2016 <p> <a href="poezicielrec3.html">Poezio el iuj ieloj / Poesia da tutti i cieli: Tria fojo 2016.</a> Recenzo de Reinhard Fssmeier el 2017 <p> Ragnarsson, Baldur: <a href="fontnevidrec.html"> La fontoj nevideblaj </a>. Recenzo de Valentin Melnikov / <i> el Literatura Foiro 2018.</i><p> Rosbach, Johan Hammond: <a href="fajrejrec.html"> Fajrejo.</a> Recenzo de Georgi Mihalkov <p> Rosbach, Johan Hammond: Silka kuseno. Recenzo el n-ro 141 / februaro 1993: <a href="silkkusenrec.html">Kvardek jarojn poste </a> de Antonio Val&eacute;n<p> Rosbach, Johan Hammond: Unumane. Recenzo el n-ro 137 / junio 1992: <a href="unumanrec.html">Maltrafite e&#265; amba&#365;mane </a> de Mimmo Saggese<p> Rossetti, Cezaro: Kredu min, sinjorino!Recenzo el n-ro 135 / februaro 1992: <a href="kreduminrec.html">La svisa debitisto </a> de Christian Declerck<p> Ruggiero, Nicola: <a href="kantkorvrec.html">La kanto de l korvo.</a> Recenzo de Carlo Minnaja<p> Sadler, Victor: <a href="perversrilatrec.html">Perversaj rilatoj</a>. Recenzo el 2016 de Carlo Minnaja<p> Sa&#293;arov, A.A.: <a href="premiitrec.html">Superforta ambicio</a> Recenzo el n-ro 160 aprilo 1996 de Carlo Minnaja<p> Schulhof, Stanislav: Per espero al despero. Recenzo el n-ro 127 oktobro 1990: <a href="esperdesperrec.html">Sub dubnub'... a&#365; pretere? </a> de Kris Long<p> Seabra, Manuel de: <a href="promesobskurrec.html">Promeso en obskuro. </a> Recenzo el 1999 de Sabine Trenner <p> Seabra, Manuel de: La tago kiam Jesuo perfidis Judason. Recenzo el n-ro 191/junio 2001: <a href="judasrec.html">Perfide a&#365; bonfide</a> de Sten Johansson<p> Sele&#353;, Zdravko: <a href="songombrrec.html"> Son&#285;oj kaj ombroj </a> Recenzo de Zlatoje Martinov <p> Sigmond, Jlia: <a href="dolorrec.html"> Doloro </a> Recenzo el 2018 de Dimitrije Jani i  <p> Sigmond, Jlia: <a href="frontdorsrec.html"> Fronto am dorso </a> Recenzo el 2017 de Dimitrije Jani i  <p> Silfer, Giorgio: <a href="desislavrec.html">Desislava ridetas</a> Recenzo el n-ro 111 / februaro 1988 de Gabriel Mora i Arana<p> Sokal&oacute;wna, Barbara: <a href="nigrmantelrec.html">Viro en nigra mantelo </a> Recenzo el n-ro 99 oktobro 1986 de Spomenka &#348;timec<p> Steele, Trevor : Falantaj muroj kaj aliaj rakontoj. Recenzo el n-ro 174/augusto 1998: <a href="falantmurrec.html">Muroj falas, novaj masoni&#285;as </a> de Julian Modest<p> Steele, Trevor : <a href="flugkakaturec.html"> Flugi kun kakatuoj </a> Recenzo de Ginette Martin<p> Steele, Trevor: Neniu ajn papilio. Recenzo el n-ro 191/junio 2001: <a href="nenipapili.html">&#284;uinda romano</a> de Boris Kolker<p> Stran&#285;anski, Nikolao : Luna pado. Recenzo el n-ro 171/februaro 1998: <a href="lunpadrec.html">Futuras son&#285;e pasintec' </a> de Nicolino Rossi<p> St&aring;hlberg, Sabira : Durankulak. Recenzo el n-ro 178/aprilo 1999: <a href="durankulakrec.html">Voja&#285;o al ni mem, al nia memo</a> de Reza Kheir-Khah<p> &#348;irjaev, Ivan G.: <a href="dormgrafrec.html">La dormanta grafino. </a> Recenzo el n-ro 148 / aprilo 1994 de Gerrie van Geffen<p> &#348;irjaev, Ivan G.: La nova vivo. Recenzo el n-ro 149 / junio 1994: <a href="novvivrec.html">Ofte tro simpla, sed &#265;arma rakonto </a> de Silvia Moritz<p> &#348;irjaev, Ivan G.: Sen titolo. Recenzo el n-ro 158/decembro 1995: <a href="sentitol.html">Lingvo kaj vivo</a> de Claus J. G&uuml;nkel<p> &#348;irjaev, Ivan G.: <a href="premiitrec.html">Tra la loko ensor&#265;ita</a> Recenzo el n-ro 160 aprilo 1996 de Carlo Minnaja<p> &#352;timec, Spomenka: <A HREF="hodlermostarrec.html"> Hodler en Mostar</A>. Recenzo de Vinko O&#353;lak <p> &#348;ulco, Rikardo: <a href="magrec.html"> La mago : agrega&#309;oj kaj pantunetoj </a> Recenzo el n-ro 136 aprilo 1992 de Nikolaj Lozga&#265;ev<p> Tavanti, Corrado: <a href="varmromrec.html">Varmas en Romo</a> Recenzo el n-ro 105 junio 1987 de Georges Lagrange<p> Tomi&#263;, Senka: <a href="lampirrec.html"> Lampiro en mozaiko </a> Recenzo de Lilia Nikolova <p> Ungar, Krys: Meznokto metropola. Recenzo el n-ro 142 / aprilo 1993: <a href="meznoktrec.html">Meznokto ne-tro-pola </a> de Henriette Beaupaul<p> Urbanov&aacute;, Eli : Hetajro dancas. Recenzo el n-ro 161/junio 1996, p. 143-145: <a href="hetajrdancrec.html">Predu min, sinjorino </a> de Ed Borsboom <p> Urbanov&aacute;, Eli : <a href="verslarmrec.html">Verso kaj larmo </a> Recenzo el n-ro 102 marso 1987 de Nicolino Rossi<p> Vaha, Blazio: <a href="adoleskrec.html">Adolesko</a> Recenzo el n-ro 114 a&#365;gusto 1988 de Nicolino Rossi<p> Valano, Joh&aacute;n: <a href="cunovelrec.html">&#264;u rakonti novele?</a> Recenzo el n-ro 109 novembro 1987 de Aleksander Kor&#309;enkov<p> Valano, Joh&aacute;n : Malmalice. Recenzo el n-ro 192/a&#365;gusto 2001: <a href="malmalicrec.html">Bonvena reeldono de interesa poezio</a> de Mauro Nervi<p> Valano, Joh&aacute;n : Tien. Recenzo el n-ro 177/februaro 1999: <a href="tienrec.html">&#264;u oni iru "tien"?</a> de Zlatoje Martinov<p> V&aacute;&#328;a, Vladim&iacute;r: <a href="rakontsercrec.html">Rakontoj ne nur &#349;ercaj. </a> Recenzo de Valentin Melnikov <i> </i><p> Van de Velde, Lode: <a href="epizodrec.html"> Epizodoj </a> Recenzo de Zlatoje Martinov <p> Velebit, Josip : Kanto de telegrafistoj. Recenzo el n-ro 170/decembro 1997: <a href="kanttelegrafistrec.html">Unua pa&#349;o al plia famo </a> de Wolfgang Kirschstein<p> Sferoj 6: Recenzo el n-ro 149 / junio 1994: <a href="sfer6rec.html">Kiam la nifelo 'stas bona... </a> de Aleksandar &#348;ivarov<p> Sferoj 8: Recenzo el n-ro 147 / februaro 1994: <a href="sfer8rec.html">Belbilde kaj belbinde </a> de Abel Montagut<p> <a href="socimuzrec.html">Sub la signo de socia muzo </a> Recenzo el n-ro 121 oktobro 1989 de Adriaan den Haan<p> <a href="vizagreccm.html">Viza&#285;oj. </a> Recenzo el n-ro 248, decembro 2010, de Carlo Minnaja<p> <a href="vizagrectd.html">Viza&#285;oj. </a> Recenzo el n-ro 248, decembro 2010, de Till Dahlenburg <p> Recenzo el n-ro 174/a&#365;gusto 1998: <a href="internposrec.html">Poemaro el la interna po&#349;o </a> de Marie-France Conde Rey<p> </body> </html>