Libroj - - - Gazetartikoloj

 

KELKAJ LIBROJ, MONOGRAFIOJ KS. PARTE AŬ TUTE TRAKTANTAJ LA POSTMILITAN PERIODON DE LA ESPERANTA LITERATURO

Abunde kaj redunde

Josef Rumler. Prago: ĈEA, 1986. 32p. Eseo pri diversaj stiloj. Kvazaŭ manifesto de la "Praga skolo".

Arto kaj naturo

Reto Rossetti. Budapest: HEA, 1989. 126p.

Belstilaj eseoj pri arto, humuro kaj la Esperanta stilo.

Beletraj eseoj

Georgi Miĥalkov. Sofio: BEA, 1987. 114p.

Debato pri la "Praga Skolo"

Eli Urbanová, Giorgio Silfer k.a. LF-koop, 1989. 59p. 21cm. Plurflanka diskuto pri la uzado de neologismoj/nekomunuzaj vortoj en beletro.

Du intervjuoj. Interparoloj kun Kálmán Kalocsay kaj William Auld

Reinhard Haupenthal. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1979. 28 p.

Enkonduko al literatura kritiko

Giorgio Silfer. Kuopio/Lieĝo: SUK/LF-koop, 1978. 44p. Provo prezenti bazajn nociojn de literaturo kaj recenzado.

Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto

William Auld. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1979. 101 p. Kritika historio de la ĉefaj verkoj poeziaj kaj prozaj, de Zamenhof ĝis la 70-aj jaroj.

Esperanto en perspektivo

Lapenna-Lins-Carlevaro. London/Rotterdam: CED, 1974. 876 p. La literaturajn ĉapitrojn kompilis Tazio Carlevaro. Nemalhavebla, sed preskaŭ ne plu havebla konsultverko.

The Esperanto language as a literary medium

Margaret G. Hagler. 436p. Historia pritrakto de la Esperanta literaturo de 1887 ĝis 1970 kaj stilistika analizo de la Esperanta poezio traduka kaj originala.

Gvidlibro por supera ekzameno

Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979. Precipe faktaro.

Hamburgo en beletra vivo

Osmo Buller. 1990. 6p. Pri "La litomiŝla tombejo" de K. Piĉ. Eseo depresita el festlibro al Juan Régulo.

La kontribuo de Kálmán Kalocsay al la Esperanta kulturo

Reinhard Haupenthal. Lelystad: Vulpo-libroj, 1978. 16 p. Studo kun bibliografio, unue aperinta en "Heroldo de Esperanto".

Lajos Tárkony kaj la Budapeŝta Skolo

István Ertl. Vieno: Pro Esperanto, 1990. 47p.

Ne nur leteroj de plumamikoj; Esperanta literaturo - fenomeno unika

Marjorie Boulton. Malmö: Eldona Societo Esperanto, 1984. 60 p.

Nia originala prozo

H. Apolloner. Aabyhøj: DEF, 1976. 58p.

Literatur-historia skizo pri la Esperanta prozo originala.

Originala romanaro en Esperanto. 68 romanoj en 80 jaroj

E. de Bonaero. Bonaero: AEI, 1986. 40p.

Panoramo de Esperanta literaturo

Marinko Gjivoje. Zagreb: Internacia Kultura Servo, 1979. 282 p. Kompilaĵo sen ia ajn kritika valoro, uzebla nur kiel trovejo de faktoj.

Poeto fajrakora. La verkaro de Julio Baghy

Marjorie Boulton. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1983. 144 p.

Pri Esperanta tradukarto

Fernando de Diego. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1979. 71 p.

Pri literatura kritiko

Fernando de Diego. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1984. 70 p.

Raymond Schwartz; Lia vivo kaj verkaro

Roger Bernard. La Chaux-de-Fonds: KCE, 1977. 22 p. Teksto de prelego, sufiĉe anekdota.

Rikolto

Juan Régulo Pérez. Chapecó: Fonto, 1992. 596p. La vivoverko de la granda eldonisto kiel aŭtoro: cento da eseoj esperantismaj, filozofiaj kaj filologiaj, plus trideko da recenzoj. Antaŭparoloj de R. Rossetti, G. Waringhien kaj R. Haupenthal.

Sarkasme kaj entuaziasme

Masao Miyamoto. Toyonaka: La Kritikanto, 1979. 151p. Eseoj pri la Esperantaj lingvo, literaturo kaj movado.

La socia romano en Esperanto

Henri Vatré. La Sagne: KCE, 1973. 17p. Analizoj de "Turstrato 4" de Weinhengst, "Metropoliteno" de Varankin kaj "Vojaĝo al Kazohinio" de Szathmári.

La Stafeto-libroj

Reinhard Haupenthal. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1986. 20p.

Studoj pri Esperanta literaturo

Vilmos Benczik. Takasago: La Kritikanto, 1980. 143 p.

Vereco, distro, stilo; Romanoj en Esperanto

William Auld. Saarbrücken: Artur E. Iltis, 1981. 100 p. 

BIBLIOGRAFIETO TUTE NE KOMPLETA DE REVUAJ ARTIKOLOJ PRI DIVERSAJ AŬTOROJ

ĜENERALE

La romano en Esperanto ekde la jaroj 1989

Ĵak Le Puil. Fonto 95, nov 1988, p 9-18

Originalaj romanoj en Esperanto: panoramo kaj perspektivoj

Georgo Kamaĉo. Fonto 110, feb 1990, p 5-11

AULD, William

La Infana Raso 20-jara

Pluraj. LF 37-38, jun-aŭg 1976, p 2-7

Malsimilaj fratoj

Carlo Minnaja. LF, jul-aŭg 1971, p 26-30

Premio Onisaburo Deguchi: Dankesprimo de William Auld

Esperanto 1074, okt 1995, p 161

William Auld, la realisto

Mauro Nervi. Esperanto 1000, apr 1989, p 70-72

Vd. ankaŭ la abundan bibliografion en:

En barko senpilota

Pizo: Edistudio, 1987. 874p. Kompleta poezia verkaro de Auld.

BAGHY, Julio

Baghy tra la tempo

Clelia Conterno. LF 43-44, jun-aŭg 1977, p 10-11

La leginda Baghy

Giorgio Silfer. LF 65, feb 1981, p 4-5

Preteratentita perlo (Pri "Sonĝe sub pomarbo")

Carlo Minnaja. LF 16, dec 1972, p 9-14

BALBIN, Julius

Eterna valorigo de sufero (recenzo)

Carlos A. Castrillón. Esperanto 1021, jan 1991, p 14

Pri la rajto reverki (recenzo).

William Auld. Esperanto 1021, jan 1991, p 14

BRONŜTEJN, Mikaelo

Brila tendarfajro (recenzo)

Kalle Kniivilä. Esperanto 1059, majo 1994, p 94-95

Historioj el ĵusa pratempo (recenzo)

Sabira Ståhlberg. Esperanto 1050, jul-aŭg 1993, p 134

Recenzante recenzintojn

Mikaelo Bronŝtejn. Esperanto 1068, marto1995

DEIJ, Leen

Ĉio enordas klasike (recenzo)

Antonio Valén. Esperanto 1078, feb 1996, p 33

DEK, Liven (ps. Miguel Gutiérrez)

Ĉu nova Kvaropo? (recenzo)

Edwin de Kock. Esperanto 1055, jan 1994, p 16-17

DIEGO, Fernando de

Eble soleca, sed abunde krea (recenzo)

Trevor Steele. Esperanto 1065, dec 1994, p 210

Esperanton sufokas tro multaj iluzioj (intervjuo)

Antonio Valén. Esperanto 1069, apr 1995, p 61-63

Groteska tirano, elstara stilo (recenzo)

Sten Johansson. Esperanto 1015-16, dec 1994, p 211

Gutoj de frivolo kaj morno (recenzo)

Georgo Kamaĉo. Esperanto 1015-16, jul-aŭg 1990, p 145

La hispana defio (recenzo)

Aleksandr Korĵenkov. Hungara Vivo 1986/3, p 117

Komizo en krizo (recenzo)

Gerrit Berveling. Esperanto 1015-16, dec 1994, p 211

Nul peko (repliko al recenzo)

Fernando de Diego. Esperanto 1068, mart 1995, p 54

ELGO, Serĝo (ps. Geogres Lagrange)

Inter hom-vrakoj kaj teroristoj (recenzo)

Bruce Crisp. Esperanto 1085, okt 1996, p 174

EMBA (ps. BARANYAI Imre)

Por ke romano estu klasika... (recenzo)

Georgo Kamaĉo. Esperanto 1035, marto 1992, p 54

FERNÁNDEZ MARTIN, Miguel

Ĉu nova Kvaropo? (recenzo)

Edwin de Kock. Esperanto 1055, jan 1994, p 16-17

Iberio alportas sudeŭropan animon (intervjuo)

Antonio Valén. Esperanto 1047, apr 1993, p 69-70

FRANCIS, John

Kvar demandoj al J.F.

LF 57, okt 1979, p 1-4

GAZIZI, Gafur

Gafur Gazizi, poeto de "Sezonoj"

LF 119, jun 1989, p 19-21

GOODHEIR, Albert

Kelkaj perloj en neluksa prezento (recenzo)

Aldo de' Giorgi. Esperanto 1007, nov 1989, p 193-194

Lumoj kaj ombroj de Albert Goodheir (recenzo)

Alen Kris. Hungara Vivo. 1988/1, p 35

Nekrologo

(István Ertl.) Esperanto 1079, mart 1996, p 60

KALOCSAY Kálmán

Kalocsay la recenzanto

Ada Csiszár. LF 71, feb 1982, p 17-19

Lasta kafo kun Kolomano (intervjuo)

Giorgio Silfer. LF 36, apr 1976, p 10-12

Recenzo pri Tutmonda sonoro

Gaudenzio Pisoni. LF 74, aŭg 1982, p 18-21

Vid-al-vide kun Kolomano

Poul Thorsen. LF 74, aŭg 1982, p 7-10

KAMAĈO, Georgo

Ĉu nova Kvaropo? (recenzo)

Edwin de Kock. Esperanto 1055, jan 1994, p 16-17

Fonto

(temnumero). 117, sept 1990, p 3-34

Majstra kruelaĵo (recenzo)

William Auld. Esperanto 1061, jul-aŭg 1994, p 132-133

La mondo kiel puzlo (recenzo)

Mark Fettes. Esperanto 1030, okt 1991, p 192

Nefermita letero al la gazetaro

Pluraj. Esperanto 1080, apr 1996, p 74

Ni eklernu ridi pri ni mem (recenzo)

Yarg Nairod (ps.) ILTIS-Forumo 1995/2, 56-61

KNICHAL, Oldřich

Recenzo pri Mediteme

Julian Modest. LF 69, okt 1981, p 21-23

KOCK, Edwin de

Birdoj sur dratbarilo (recenzo)

Imre Szabó. Hungara Vivo, 1984/5, p 154-156

Intervjuo

LF 11-12, feb-apr 1972, p 2-5

Malsimilaj fratoj

Carlo Minnaja. LF, jul-aŭg 1971, p 26-30

Strebo al tutmonda sintezo (recenzo)

Willem Verloren van Themaat, Esperanto 1069, apr 1995, p 74

LORJAK (ps. Jacques-Louis Mahé)

Malpermesita kritiko (recenzo)

Joachim Schulze. Hungara Vivo 1985/5, p 196

Nekrologo

(István Ertl.) Esperanto 1041, okt 1992, p 178

Recenzo pri Regulus

Herbert Mayer. LF 73, jun 1982, p 20-21

MIĤALSKI, Eŭgeno

Ne papilio sed torento (recenzo)

Michel Duc Goninaz. Esperanto 1080, apr 1996, p 73

MIYAMOTO Masao

Anarkiismo kaj Esperanto (recenzo)

Nikolaj Lozgaĉev. Hungara Vivo, 1986/3, p 116

Japano ĉe l'Parnaso

Giorgio Silfer. LF 120, aŭg 1989, p 6-8

Recenzo pri Sarkasme kaj entuziasme

Arthur Baur. LF 65, feb 1981, p 21-22

Recenzo pri Skiza historio de la utao

Masayuki Kuroda. LF 66, apr 1981, p 20-22

MONTAGUT, Abel

Epopeo novepoka

William Auld. Esperanto 1043, dec 1992, p 207

Letero al obstina neesperantisto (recenzo)

Giulio Cappa. Esperanto 1055, jan 1994, p 14-15

NEMERE István

Aktualeco sen riskoj? (recenzo)

Georgo Kamaĉo. Esperanto 1007, nov 1989, p 192-193

Ankaŭ la deka romano retenas la nivelon (recenzo)

Osmo Buller. Hungara Vivo 1988/6, p 240-241

Intelekta kaj ideoplena romano (recenzo)

Viktor Gohstejn. Hungara Vivo, 1984/5, p 156-157

Inundo de sintenoj (recenzo)

Joachim Schulze. Hungara Vivo 1987/1, p 37

Kosma poezio, se vi ne lasos vin tediĝi (recenzo)

James F. Cool. Esperanto 1007, nov 1989, p 192

Kvazaŭ pentrita romano (recenzo)

Georgo Kamaĉo. Hungara Vivo, 1988/1, p 36

Rifuzo preskaŭ aŭtomata? (recenzo)

Donald Broadribb. Esperanto 1012, apr 1990, p 77-78

Romano pri la "bona morto" (recenzo)

Aldo de' Giorgi. Hungara Vivo, 1988/6, p 239-240

Romano pri netipa faŝisto (recenzo)

Sabine Fiedler. Hungara Vivo, 1988/4, p 156-157

Sufiĉas legi unufoje (recenzo)

Adrian Hall. Esperanto 1038, jun 1992, p 114

Sur profesia nivelo (recenzo)

Boris Kolker. Hungara Vivo, 1984/5, p 157

Ŝanĝi vivojn ne estas mia ĉefa celo (intervjuo)

István Ertl. Esperanto 1049, jun 1993, p 102-104

Tenera amromano (recenzo)

Zora Heide. Hungara Vivo. 1984/5, p 191-192

NERVI, Mauro

Mauro Nervi - majstro survoje (recenzo)

Probal Daŝgupto. Esperanto 883-884, jul-aŭg 1979, p 130-131

Recenzo

de Nicolino Rossi. LF 57, okt 1979, p 17

Rekreo kiel traduko (recenzo)

Baldur Ragnarsson, Esperanto 892, apr 1980, p 73-74

NEVES, Gonçalo

Aŭtobiografia skizo

ILTIS-Forumo 1995/2, p 62-63

Ĉu nova Kvaropo? (recenzo)

Edwin de Kock. Esperanto 1055, jan 1994, p 16-17

Kiel disŝaŭmiĝas mara ondo (intervjuo)

Mark Fettes. Esperanto 1030, okt 1991, p 184-185

Kompreninda novelaro (recenzo)

Wouter F. Pilger. Esperanto 1067, feb 1995, p 32

NEWELL, L.M.N.

Manpleno da vera poezio (recenzo)

Boris Kolker. Esperanto 1045, feb 1993, p 35

PIš, Karolo

Frenezige por kliŝ-amantoj (recenzo)

Miguel Fernández. Esperanto 1081, majo 1996, p 94

ILTIS-Forumo

(temnumero) 1995/2. Reinhard Haupenthal, Gonçalo Neves, Michel Duc Goninaz

Nekrologo.

(István Ertl) Esperanto 1074, okt 1995, p 167

Post la litomiŝlaj kulisoj (recenzo)

Kris Long, Esperanto 995, nov 1988, p 192-193

Recenzoj pri "La litomiŝla tombejo"

William Auld, Fonto 13, okt 1981, p 15-17

Kris Long. LF 72, apr 1982, p 22-23

"Tridekamerono" en Piĉ-a lingvaĵo (recenzo)

István Ertl. Hungara Vivo, 88, p 237-238

La verkalo

Giorgio Silfer. LF 75, okt 1982, p 3-4

PIRON, Claude

Diri "mava" - kaj mortigi sian patrinon ... (recenzo)

Renato Corsetti. Hungara Vivo 1990/1, p 36-37

Lia bona lingvo

Perla Martineli. LF 120, aŭg 1989, p 27-29

Lanco por la Zamenhofa lingvo (recenzo)

J-F. Farjon de Lagatinerie. Esperanto 1031, nov 1991, p 209-210

Lingvo ne perfekta, nur normala (intervjuo)

Mark Fettes. Esperanto 1031, nov 1991, p 208-209

Profunda, tamen embarasa subjektivemo (recenzo)

Baldur Ragnarsson. Esperanto 1009, jan 1991, p 32-33

Recenzo pri Ĉu li venis trakosme?

Jouko Lindstedt. LF 73, jun 1982, p 22-23

RAGNARSSON, Baldur

Aŭtobiografia skizo

ILTIS-Forumo 1993/2, p 48

Ĉu paroli al la mondo, aŭ si mem? (recenzo)

Carlos A. Castrillón. Esperanto 1024, apr 1991, p 71-72

RÉGULO PEREZ, Juan

Kondenso de riĉa kaj modela vivo (recenzo)

Fernando de Diego. Esperanto 1043, dec 1992, p 205-206

Por denove stafeti scion tra la movada mondo

Simo Milojević. Esperanto 1007, dec 1989, p 201-202

Pluraj

Esperanto 1046, marto 1993 (nekrologa numero), p 41-52

Pluraj

ILTIS-Forumo 1993/1.

ROSBACH, Johan H.

Pledo por la rajto je alieco (recenzo)

Aleksandar Ŝivarov. Esperanto 1067, feb 1995, p 32

ROSSETTI, Reto

Reto Rossetti

István Ertl.

kaj

Dormo por li ne necesis (nekrologoj)

John Francis. Esperanto 1064, nov 1994, p 188-189

Nature arta plezuro (recenzo)

Antonio Valén. Esperanto 1056, feb 1994, p 34

ROSSI, Nicolino

La poeto el Sanmarino.

Nekonata mecenato. LF 69, okt 1981, p 3

Suferoj filtritaj per arto

Herbert Mayer kaj Gaston Waringhien. LF 69, okt 1981, p 4-5

RUMLER, J.

Nova vesto de malnova problemo (recenzo)

Sergej Ovĉinnikov. Hungara Vivo 1988/3, p 114-115

SCHWARTZ, Raymond

Mi deĵoris sur tiu ferdeko

Clelia Conterno. LF 66, apr 1981, p 8-10

Per humuro al maturo: Schwartz 100-jara

Marie-Thérèse Lloancy. Esperanto 1058, apr 1994, p 70-71

Raymond Schwartz kaj la Esperanta kanzono

Roger Bernard. LF 80, aŭg 1983, p 2-10

STEELE, Trevor

Ĉiu verkanto en nia lingvo estas pioniro (intervjuo)

István Ertl. Esperanto 1039, jul-aŭg 1992, p 126-127

Etoso aŭtentike aŭstralia (recenzo)

William Auld. Esperanto 1054, dec 1993, p 211-212

Inter hom-vrakoj kaj teroristoj (recenzo)

Bruce Crisp. Esperanto 1085, okt 1996, p 174

Sed nur fragmento (recenzo)

Poul Thorsen. Fonto 100, apr 1989, p 28-29

Taglibroj de la nova kaj malnova mondoj (recenzo)

Mark Fettes. Esperanto 1012, apr 1990, p 76

SU, Armand

Eta formato por granda voĉo (recenzo)

Sabira Ståhlberg. Esperanto 1069, apr 1995, p 74

SZATHMÁRI Sándor

Kontribuaĵo al la demando pri la estiĝo de "Vojaĝo al Kazohinio"

Éva Tófalvi. Fonto 103, jul 1989, p 3-11

Perfekta civitano (recenzo)

Georgo Kamaĉo. LF 118, apr 1989, p 13-15

SZILÁGYI Ferenc

La hungara/sveda fenomeno en nia prozo

Poul Thorsen. Esperanto 1072, jul-aŭg 1995, p 122-124

Memore

Pluraj. LF 46, dec 1977, p 1-5

Memori pri Ferri

Mogens Groth. Esperanto 1072, jul-aŭg 1995, p 124

Por ke romano estu klasika ... (recenzo)

Georgo Kamaĉo. Esperanto 1035, marto 1992, p 54

ŜIRJAEV, Ivan G.

Kiam La Espero sonis plej esperplene (recenzo)

István Ertl. Esperanto 1082, jun 1996, p 117

ŠTIMEC, Spomenka

Ĉerpo el la homarana tradicio (recenzo)

Ulrich Lins. Esperanto 1054, dec 1993, p 214

ŜULCO, Rikardo

Konvena nur por komputilo (recenzo)

Valentin Melnikov. Esperanto 1007, dec 1989, p 214

Malbone kanalizita libido (recenzo)

Leopold H. Knoedt. Esperanto 1015-16, jul-aŭg 1990, p 147

La serioza karuselo (recenzo)

Pierre Janton. Esperanto 1045, feb 1993, p 34

Ŝulco 90-jara

Franz-Georg Rössler. Esperanto 1085, okt 1996, p 178

TOTH Endre

Lappar la antikristo (recenzo)

Giorgio Silfer. LF 120, aŭg 1989, p 30-31

UNGAR, Krys

Verkaroj tro kompletaj (recenzo)

Gonçalo Neves. Esperanto 1045, feb 1993, p 36

URBANOVÁ, Eli

Incitnudiĝo de animo (recenzo)

István Ertl. Esperanto 1077, jan 1996, p 8

VAHA, Blazio

Kalvario de junulo (recenzo)

Osmo Buller. Hungara Vivo, 1988/6, p 237

Taglibroj de la nova kaj malnova mondoj (recenzo)

Mark Fettes. Esperanto 1012, apr 1990, p 76

WARINGHIEN, Gaston

Epilogo al ermita aventuro (recenzo)

Esperanto 1036, apr 1992, p 74-76

Esea rikolto (recenzo)

Vilmos Benczik. Hungara Vivo 1984/2, p 75

Fondoŝtono de la esperantologio moderna (recenzo)

Sergej Kuznecov. Esperanto 1008, dec 1989, p 211

Motivo por esperantistiĝo (recenzo)

D.B. Gregor. Esperanto 1000, apr 1989, p 74

Pluraj

Esperanto 1034, feb 1992 (nekrologa numero), p 21-30

Recenzo pri La klasika periodo

Clelia Conterno. LF 75, okt 1982, p 21-22

Recenzo pri 1887 kaj la sekvo...

Carlo Minnaja. LF 64, dec 1980, p 139

ZILAH, Eugène de

Taglibro de filozofia marhundo (recenzo)

Herbert Mayer. Esperanto 1075, nov 1995, p 193

István Ertl, novembro 1996

Reen al: Aŭtoroj - Romanoj - Noveloj/rakontoj - Poemaroj - Dramoj