Jardek Jaro VERKINTO ; Titolo ; Enhavo ; Paĝoj ; Urbo ; Jaro ; Eldonejo
190 1905 DOMBROVSKI, Aleksandro = DAMBRAUSKAS, Aleksandro ; Versaĵareto ; 31 p. ; S.-Peterburg ; 1905 ; Wejsbut
190 1908 BELMONT, Leo (= BLUMENTHAL, Leopold) ; Sonoj Esperantaj ; poemkolekto ; 1908
190 1909 DEŜKIN, Georgo ; Elektitaj versaĵoj 1909 - 1956 ; Mia animo ; Amo! kiu ĝin ne sciis ; Al vivo mi volus ekkrii ; Ĵaluzo ; Al poeto-kunfrato (Al St. Ŝulhof) ; Lilit' ; Se en vivo ; Al nekonata lando ; Autune ; Sonoj ; Kantoj pri Esperanto I - V ; Bela sonĝo ; Al foririntaj kunfratoj ; E ; 54 p. ; Beograd ; 1957 ; Serbia Esperanto-Ligo
191 1910 ELSKI, Wiktor ; ESKA ; Unuaj agordoj. ; Poezioj de Wiktor Elski kaj Eska. ; Łódż Stanislaw Miszewski, /1910/. ; 96 p.
191 1911 HANKEL, Marie ; Sableroj ; poezio kaj prozo ;; 1911.
191 1911 SCHULHOF, Stanislav ; Kion la vivo alportis : dek originalaj poemoj ; 30 p. :; Genčve ; 1911 ; Universala Esperantia Librejo
191 1911 SCHULHOF, Stanislav ; Per espero al despero ; 25 p. ; 1-a eldono 1911 ; Vieno ; 1989 ; Pro Esperanto
191 1911 TIFLISANO ; Poemaro. - Paris; L'Universala, 1911. ; 16 p.
191 1912 BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Unuaj agordoj ;;; 1912
191 1912 DEŜKIN, Georgo ; Versaĵoj ; Libro unua. ; Bucuresti ; Editura Esperanto, 1912. ; 34 p.
191 1912 KOSLOWSKI, Czesław ; Petaloj ; Aro da versaĵoj originale verkitaj en Esperanto. ; Kiev ; la aŭtoro, 1912. ; 29 p.
191 1912 SCHULHOF, Stanislav ; Aŭtunaj floroj : dek originalaj poemoj ; 29 p. ; Genčve ; 1912 ; Universala Esperantia Librejo
191 1912 SENTIS, Henri ; Por Esperanto ; 53 p. ; Grenoble ; 1912 ; Allier
191 1912 DEVJATNIN, Vasilij Nikolajeviĉ ; Unuaj Esperantaj satiroj ; 16 p. ; Leipzig ; [1912 proksimume] ; Esperanto-Propaganda Instituto
191 1913 GRABOWSKI, Antoni ; El parnaso de popoloj Poemaro ; Saarbrücken, 1983 ; 236p ; Represo de la originala eldono el 1913 ; Originalaĵoj kaj tradukoj (el 30 lingvoj) de la pionira kaj influa beletristo
191 1917 MANTO, Bela (MIRSKI, Boris) ; La dorna karesilo ; versaj fabloj ; Varsovio 1917; 32 p.
191 1918 MIĤALSKI, Eŭgeno ; La unua ondo ;. 1918
192 1920 SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Ŝipopereo (poemo) ; kaj la iluzio kaj la tempo. ; Madrid ; San Lucas ĉ., 1920. ; 16 p.
192 1920 SENTIS, Henri ; En montoj ; 30 p. ; Grenoble ; 1920 ; Sentis
192 1921 KALOCSAY, Kálmán ; Mondo kaj koro ; Poemoj. 2a milo. ; Budapest ; Per Esperanto al la tutmondo, 1921. ; 32 p.
192 1922 BAENA, Nuno ; La Forgesito ; Ama stelaro. Tradukaĵoj kaj originalaĵoj. ; Marktredwitz ; Oskar Ziegler, 1922. ; 128 p.
192 1922 BAGHY, Gyula (Julio) ; Preter la vivo : poemaro ; Tra Siberio ; Siberia romanco ; Revoluciaj dioj ; Mia patro kaj mi ; Inter kaptitoj ; Idilio ; L' aŭtuno ; Ama danco ; Ŝanĝitaj vivoj ; Estas jam tempo ; Ŝi ; Agordo ; La amo ; Mi ; Konfeso ; Rememoriĝo ; La majstro mortis ; Ĝemo ; Su ; 94 p. ; 1922; Budapest ; 1931 ; Eld. de Literatura Mondo
192 1922 GRENKAMP-KORNFELD, Salo ; Krioj de l'koro ; /poemoj/. ; Jaslo ; E-ista Voĉo, 1922. ; 31 p.
192 1922 KAPLAN, M.L. ; Akordoj esperantaj. - Białystok ; Presejo Viktoria, 1922. ; 31 p.
192 1922 MIĤALSKI, Eŭgeno ; Du poemoj ;. 1922
192 1922 RIEDL, L. ; Dum tagoj kaj dum noktoj ; Poemoj. ; Praha ; L. Riedl, 1922. ; 22 p.
192 1924 GRAU CASAS, Jaume ; Amaj poemoj. - ; 1924.
192 1925 OLSHVANGER, Immanuel ; Eterna sopiro. - Wien ; Societo Danubio, 1925. ; 31 p.
192 1925 PIZZI, Francesco ; En la mondon venis nova sento ; 1925.
192 192? IZGUR, E. ; Je la Nomo de l'Vivo ; Filozofi-lirikaj fragmentoj / Enkonduko de E.Lanty. Antaŭparolo de N.Kruchinin. ; Leipzig ; SAT, 192?.
192 1926 BAGHY, Gyula (Julio) ; Pilgrimo : poemaro ; 132 p. : bibliogr. p. 130 ; 1926; [Budapest] ; 1991 ; Eld. Fenikso
192 1926 JUNG, Teo ; La alta kanto de la amo ; Laŭ malnova legendo rekantita originale en E. ; Horrem b. Köln ; HdE, 1926. ; 40 p.
192 1926 SCHWARTZ, Raymond ; Verdkata testamento ; 121 p. : ilustr. ; Paris ; 1926 ; Solsona
192 1927 GRAU CASAS, Jaume ; Novaj amaj poemoj. - Barcelona; s.l., 1927. ; 32 p.
192 1927 SMIT, Adalberto ; Fajreroj ; 1a poemaro. ; Laren ; S.A. Holanda Esperanto Oficejo, 1927. ; 63 p.
192 1928 BERARU, Miŝu ; Spite la vivon! : Mezgajaj poemoj originalaj kaj parodiaj ; 107 p. ; Berkeley, Calif. ; 1-a eldono 1928; 1998 , Eld. Bero
192 1928 SCHOOR, Jan van ; Amo kaj poezio. - Antwerpen; la aŭtoro, 1928. ; 95 p.
192 1929 MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Prologo ; Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928. ; Leipzig ; SAT, 1929. ; 64 p.
192 1929 ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Originala verkaro ; Kolektitaj kaj ordigitaj de d-ro Joh. Dietterle ; Hirt & Sohn ; 1929 ; Leipzig; 604p ;
193 1930 HESSE, Herbert ; Sonoj novaj kaj malnovaj ; Originalaj versoj. ; Köln ; HdE, 1930. ; 24 p.
193 1930 SMIT, Adalberto ; Roseroj ; 2a poemaro de A.S. ; Den Haag ; N.V. Hoh. Ykema, 1930. ; 64 p.
193 1930 ŽRIMA, Ž.M. ; Poemo de l'Plugisto ; Originale verkita. ; Leipzig ; SAT, 1930. ; 63 p.
193 1931 KALOCSAY, Kálmán ; Streĉita kordo : poemoj ; Eĥo de forta voko ; Sonorilludo ; Korojn supren ; Jam kreskas la semo ; Ni laŭdu lin ; Naiva poemeto ; Mortis Grabowski ; La renkonto de kantoj ; Kongresa runo ; Dolora saluto ; Versoj leoninaj ; Prologo antaŭ Ginevra ; Himno de amo ; En ; 189 p. ; Budapest ; 1931 ; Literatura Mondo
193 1931 NASH, Geoffrey Dalrymple ; "Miniaturoj" ; Al frato alilanda ; Blua kufeto ; Tir-kurteno ; Alpa vesper- lumo ; Fiŝ-kapatado ; La serĉantoj ; Antikva gaela dom-moto ; L' am-krio ; Veko Asfodela ; Budhana petego ; Nigrula spirit- kanto ; Vespera harmonio ; Al eta praonklino ; La a^ ; 57 p. ; London ; 1931 ; Esperanto Publ. Co.
193 1931 SCHWARTZ, Raymond ; La stranga butiko / Ilustr. Raymond Laval. - Paris; Esp. Centra Librejo, 1931. ; 127 p.
193 1932 ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Verda parnaso ; Originalaj k. tradukitaj poemoj. ; Tokio ; Jap. E-Inst., 1932. ; 128 p.
193 1932 PIZZI, Francesco ; La Protektanto ; Kristana poemo. ; S.Vito al Tagliamento ; Paolet, 1932. ; 22 p.
193 1932 SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Mia poezio. - Madrid; Hispana E-Asocio, 1932. ; 64 p.
193 1933 BAGHY, Gyula (Julio) ; La vagabondo kantas. Simplaj versoj. - Budapest ; La geamikoj de la aŭtoro, 1933. ; 64 p.
193 1934 BARANYAI, Imre = Emba ; La profeto ; poemoj originalaj kaj tradukitaj ;;; 1934
193 1934 Dek du poetoj ; Red. Kalocsay ; Poemoj de Hendrik Adamson, Hilda Dresen, Brian Price Heywood, Nikolao Hovorka, N. Kurzens, Georges E. Maura, L. N. Newell, Amalia Nuńez-Dubus, Alfred Schauhuber, Ezra Clark Stillman, Francisko Szilágyi, Ludoviko Totsche, ; Budapest ; 1934 ;
193 1934 KALOCSAY, Kálmán ; 12 poetoj, poemlibro. - Budapest; Literatura Mondo, 1934. ; 127 p.
193 1934 MIĤALSKI, Eŭgeno ; Kantoj de l' amo kaj sopiro ;. 1934
193 1935 ZAMENHOF, Felix ; Verkoj de FeZ ; Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof ; Budapest: Literatura Mondo, 1935. - 271 p. : ilustr.
193 1936 GRAU CASAS, Jaume ; La lasta poemo. - Barcelona; s.l., 1936. ; 31 p.
193 1937 DOMÉNECH I MAS, Artur ; Poemoj. - Barcelona ; s.l., 1937. ; 40 p.
193 1937 LIVENTHAL, Nicolai ; Esperantio - ĉefe en Danio ; Epigramoj kaj poemoj. ; Nykřbing ; Sefo, 1937. ; 16 p.
193 1938 BARANYAI, Imre = Emba ; En ekzilo ;;; 1938
193 1938 KURZENS, Nikolajs ; Mia spektro : poemoj 1931-1935 ; Ne ĝenu vin... ; Hodiaŭ ; Senti vin ; Estas kortuŝe ; Mi fuĝis for ; Disiĝo ; Mi pasos nun for ; Memortago de la mortintoj ; Lia Lo ; Konfeso ; Al iu ; Forgesi ; Virino ; Fajro kaj fulgo ; Mi rapidas tra la vivo ; Kial mi turnu min ; 64 p. ; Budapest ; 1938 ; Literatura Mondo
193 1938 NEWELL, Leonard Nowell Mansell ; Kolektitaj poemoj : kun biografio ; La velŝipo ; La lasta ; Parizo ; Songo ; La ruĝa tramo: Printempo en Londono ; Strofoj laŭ la japana maniero ; Al la skribo - el pereonta civilizacio ; La Toskano ; Afrika nokto ; Efemereco ; Blindiga sun' apogas sian diskon ; La astrono ; 80 p. ; Manĉestro ; 1938 ; Esperantaj Kajeroj
193 1938 THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; La liberpoeto : idealisto Dan Tirinaro ; La malamiko ; La pordo ; La antaŭskribo ; La libero ; Se eĉ bonsorto ne brilus al mia vojaĝo ; La liberrajto ; Fi, pigmea etordo ; Fi, pigmea insulo ; Adiaŭi ; Mia nova patrio! ; La sudmara insulo ; Hindio ; La Arabia dezerto ; La vojaĝ ; 160 p. : ilustr. ; Paris ; 1938 ; Thirin
194 1942 KOHEN-CEDEK, Josef ; Tiberio ; Poemaro. ; 1942.
194 1947 THEVENIN, Lucien ; La vana kanto ; Versoj dediĉitaj el la internacia amikeco. ; Lyon ; Kompreni, 1947. ; 64 p.
194 1949 AGAMJAN, Saribek ; Ŝercaj ekspromptoj ; Amikaj biografi-skizoj de E-grupanoj. ; Stuttgart ; s.l., 1949. ; 28 p.
195 1952 AULD, William; DINWOODIE, John S.; FRANCIS, John; ROSSETTI, Reto ; Kvaropo ; Poemoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1952.
195 1952 VANSELOW, Karl ; Nia lingvo Esperanto ; Elektita poezio por deklamo kaj por kanto. 3a kajero de 1a serio. Ardesia-eldono. ; Berlin ; Berliner Esperanto-Verlag, 1952. ; 31 p.
195 1953 MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; La tento de la junulo ; 18 p. ; Rio de Janeiro ; 1953 ; Cooperativa Cultural dos Esperantistas
195 1954 THORSEN, Poul ; Rozoj kaj urtikoj : poemaro tradukita kaj originala en Esperanto; 117 p. : ilustr. ; Kopenhago ; 1954 ; Komuna Konversacia Klubo
195 1955 BOULTON, Marjorie ; Kontralte : ; 286 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1955 ; Régulo
195 1955 JUNG, Teo ; Ek al batal'!. - Köln; HdE, 1955. ; 12 p.
195 1955 MURGIN, Canko ; Kantoj por la paco ; Poemaro originale verkita. ; Sofia ; Bulgara sekcio de MEM, 1955. ; 20 p.
195 1956 AULD, William ; La infana raso ; Poemo en 25 ĉapitroj. ; La Laguna ; Stafeto, 1956. ; 106 p.
195 1956 KALOCSAY, Kálmán ; Ezopa saĝo ; 77 fabloj verse reverkitaj / Vinjetoj de Borge Hamberg. ; Kopenhago ; Koko, 1956. ; 127 p.
195 1956 NISIMURA Masao ; Edelvejso ; 214 p. ; Esperanta Kooperativo ; Osaka ; 1956
195 1957 BOULTON, Marjorie ; Cent ĝojkantoj ; 46 p. : ilustr. ; [Stoke-on-Trent ; 1957 ; Boulton]
195 1957 CLARK, Brendon ; Kien la poezio?. ; - Rickmansworth EPC, 1957.
195 1957 PETROVIĈ, Svetislav S. ; Sonetkrono por la esperantistaro ; Okaze de la 70-jara jubileo de Esperanto Julio 1957. ; Beograd ; Serbia Esperanto-Ligo, 1957. ; 32 p.
195 1958 BOULTON, Marjorie ; Eroj ; Tero : al Tibor Sekelj, esploristo kaj antropologo ; La vivanta papilio ; Libero : por D-ro Ivo Lapenna, internacia juristo kaj batalanto por homa libero ; La delira papilio ; Vero : al Reto Rossetti, dufaka artisto ; La filigrana papilio ; 707.092-B.Esp-087 ; [Hexham ; 1958 ; Boulton]
195 1958 Esperanta antologio : poemoj 1887-1957 ; redaktita de W. Auld ; 640 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1958 ; Régulo
195 1958 KOCK, Edwin de ; Kvin elementoj ; Poezia verko el mia esperantista infanaĝo 1957-1958. ; Somerset West (Sudafriko) ; la aŭtoro, 1970. ; 60 p.
195 1959 BOULTON, Marjorie ; Eroj kaj aliaj poemoj. - La Laguna ; Stafeto, 1959.
195 1959 CHAVES, Sylla ; Animo prisma / Prezento Ismael Gomes Braga. - Rio de Janeiro; Kult. Kooperativa de E-istoj, 1959. ; 112 p.
195 1959 MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Miniaturoj : speciala omaĝo al Zamenhof - 1859-1959 ; 77 p. ; Rio de Janeiro ; 1959 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj
195 1959 RAGNARSSON, Baldur ; Ŝtupoj sen nomo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo
195 1959 ROSSETTI, Reto ; Pinta krajono ; 128 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo
196 1960 AULD, William ; Unufingraj melodioj ; 126 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
196 1960 FRANCIS, John Islay ; Junaĝa verkaro ; Pri la Esperanta literaturo ; Blanka pavo ; Tamen perdota ; La ruĝa ĉapelo ; Rozoj por la sinjorino ; Tri vitraĵoj ; Pli saĝa ol venĝo ; Saluto al Zamenhof ; Kristnaska rimaĵo ; Revas fiŝoj ; Autuna vespero ; Tra l' silento ; Ĉu ; 142 p. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
196 1960 MATKOWSKI, Eugeniusz ; Poemoj. - Rio de Janeiro ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1960. ; 107 p.
196 1960 THORSEN, Poul ; Pluk ; Miniaturoj. ; Aarhus ; Dana Laborista E-Asocio, 1960. ; 96 p.
196 1960 URBANOVÁ, Eli ; Nur tri kolorojn ; 139 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
196 1961 ĜIVOJE, Marinko =GJIVOJE, Marinko ; Reeĥoj ; Jugoslavia poemaro (poemoj de 19 aŭtoroj) / Prologo Marinko Ĝivoje. Enkond. M.Boulton. ; La Laguna ; J. Régulo, 1961. ; 111 p.
196 1961 KOCK, Edwin de ; Ombroj de la kvara dimensio ; 159 p. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo
196 1961 URBAN, Ŝtefo ; Nova Ezopo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo
196 1962 BARANYAI, Imre = Emba ; Ekzilo kaj azilo : Poemkolekto. ; 164 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo
196 1962 BEAUPIERRE, Henri (= VATRÉ, Henri) ; Specimene ; Parodioj k. pastiĉoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1962. ; 132 p.
196 1962 GEORGIEV, Ivan St. ; Provo alfronti la vivon ; 111 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo
196 1963 STRANĜANSKI, Nikola ; Pacemo ; Honore al 48 universalkongreso en Sofio / Redaktis A. Seikof. ; Sofia ; Slava Esperanto-Asocio, 1963. ; 64 p.
196 1963 THORSEN, Poul ; Sen paraŝuto : [poemaro tradukita kaj originala]; 143 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo
196 1963 VAHEN-SVETINOV, Damjan ; Krioj el mallumo ; Poemkolekto. ; Ljubljana ; s.l., 1963. ; 64 p.
196 1963 WARINGHIEN, Gaston = Maura, G. E. = Nurak, A. = Papadiamantopoulos, A. ; Duonvoĉe : ; 179 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo
196 1963 ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Paroladoj kaj poemoj ; Rio de Janeiro, 1963 ; 155p ; Aldone: Festparolado de I Lapenna en la 45a UK
196 1964 LOGVIN, Aleksandr Porfirjeviĉ = Liljer ; Sur la vivovojo : poemoj ; 115 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo
196 1964 TÁRKONY, Lajos ; Soifo : poemkolekto. ; 231 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo
196 1965 Japana kvodlibeto ; Komp T ; Nakamura, Miyamoto M ; La Laguna, 1965 ; 127p ; Originalaj kontribuoj de naŭ prozistoj kaj naŭ poetoj
196 1965 WLODARCZYK, Walerian ; Mio mia. - Vroclavo ; Pola E-Junularo, 1965. ; 68 p.
196 1966 BAGHY, Gyula (Julio) ; Ĉielarko : antologio de fabeloj originale en versoj reverkitaj ; Alo Dino kaj la edzina ruzo ; Mvajnun kaj Nandar ; Meng Ĉiang kaj Van ; Knabinoj de Muhu ; Mahadeva kaj la unua virino ; Sagaca knabino ; Uraŝima ; Zanahari kaj Zatovo ; Kiel fariĝis la blanka homo? ; Pigra Petro ; Deziro de grandveziro ; 111 p. ; La Laguna ; 1966 ; Régulo
196 1966 ĈALDAJEV, Viktor , GAZIZI, Gafur, LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ , KRIS, Alen ; Kvarteto ; 78 p. ; Jekaterinburg ; 1966 ; Sezonoj
196 1967 ADAMSON, Hendrik ; Vesperkanto ; 131 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
196 1967 DRESEN, Hilda ; Norda naturo : poemaro ; 143 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
196 1967 HAJKISTA KLUBO ; Suito '67 ; Hajkaro / Tanaka, Yamada, Murata, Tomita, Ueyama, Miyamoto. ; Oosaka ; KLEG, 1967. ; 52 p.
196 1967 JUNG, Teo ; Ho donu al mi vastan koron! ; Kompozicio en versoj ; Scheveningen ; HdE, 1967. ; 15 p.
196 1967 KOCK, Edwin de ; Fajro sur mia lango : poemaro ; 119 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
196 1967 MATTOS, Geraldo ; Arĉoj ; Sonetaro / Antaŭparolo de G.Waringhien. ; La Laguna ; J. Régulo, 1967.
196 1967 ROSSETTI, Reto ; Promeno kun Julio Baghy 1891-1967 ; Kolektiva prezento de lia verko. Gvidas Reto Rossetti. ; s.l. ; s.l., s.j. ; 10 p.
196 1967 SADLER, Victor ; Memkritiko : poemaro ; 60 p. ; [Roskilde] ; 1967 ; Eld. Koko
196 1967 STUIT, Sipke ; La tutan mondon volus mi trairi ; /poemo kun tradukoj franca kaj frisa/. Ilustrita de Hug. Becker. /kun aŭtografa dediĉo al F. Epstein/. ; Sneek ; Agropress, 1967. ; 5 p.
196 1968 BURGER, Josef ; Rido sanigas. Poemaro. - Bordeaux ; La Juna Penso, 1968. ; 20 p.
196 1968 MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Ritmoj de vivo ; 196 p. : ilustr. ; Rio de Janeiro ; 1968 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj
196 1969 AULD, William ; Humoroj ; 113 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo
196 1969 CONTERNO GUGLIELMINETTI, Clelia ; Eta vivo : poemaro ; 134 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo
196 1969 LIBRO DE AMO ; Sekretaj sonetoj. La travestiita muzo. Senmaske. Sekreta antologio. Oaristoj / (Peter Peneter; Georgo Peterido Peneter). - Byblos ; Je la ŝildanonco de L'Akacio, 1969. ; 262 p.
196 1969 MAUL, Stefan ; Stef-po-emoj ; Kajero 1. ; Limburg ; s.l., 1969. ; 11 p.
196 1969 SKALJER-RACE, Vesna ; Maristo surmaste. - Beograd; La aŭtoro, 1969. ; 62 p.
197 1970 BAGHY, Gyula (Julio) ; Aŭtuna foliaro ; Poemaro. ; Oosaka ; Librejo Pirato, 1970. ; 153 p.
197 1970 CHAVES, Sylla ; Por pli bona mondo ; Tra poezio kaj Esperanto ; Rio de Janeiro, 1970 ; 259p ; Poemoj, kantoj ktp originalaj kaj tradukaj Dulingva: E-portugala
197 1970 HAJKISTA KLUBO ; Hajkaro: Kapriĉo '70 ; Poemoj de 5 aŭtoroj. ; Osaka ; KLEG, 1970. ; 52 p.
197 1970 JAKUBCOVÁ, Milda ; Estrado de animaloj ; Kolekto de fabloj. ; Banská Bystrica ; la aŭtorino, 1970. ; 114 p.
197 1970 KOCK, Edwin de ; Poemaro kaj prozeroj ; 103 p. ; [Somerset West, C.P., Rep. of South Africa] ; 1970 ; Kock
197 1970 KÄRT, Benita ; Miozoto. - Arkansas; Annette Greenland, 1970. ; 38 p.
197 1971 MIYAMOTO, Masao ; Invit' al japanesko ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo
197 1971 ROSBACH, Hans Amund ; El propra kaj fremda ; Kristiansund, 1971 ; 74p ; Originalaj kaj tradukitaj beletraĵoj
197 1971 SCHWARTZ, Raymond ; ... Kun siaspeca spico! ; 215 p. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo
197 1972 Antologio de amoro ; 51 p. ; Rotterdamo ; 1972 ; Eld. Eroto
197 1972 ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Idilio ; Poemaro ; 1972.
197 1972 NOGUEIRA, Roberto Passos = Passos Nogueira, Roberto ; Vojo kaj vorto : poemoj originalaj kaj tradukitaj ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1972 ; Régulo
197 1973 B.G.D. (=Benjameno G. DELATOT) ; Jen la dio. - Laroque Timbaut ; La Juna Penso, 1973. ; 42 p.
197 1973 DELATOT, Benjameno G. (= B.G.D.) ; Mem. - Laroque Timbaut; La Juna Penso, 1973. ; 18 p.
197 1973 FINALO ; Hajkaro. Poemoj de 4 aŭtoroj. - Osaka ; Hajkista Klubo, 1973. ; 44 p.
197 1973 RAGNARSSON, Baldur ; Esploroj : poemoj ; 122 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1973 ; Régulo
197 1974 GOODHEIR, Albert ; Merlo sur menhiro ; XIV, 58 p. ; [Glasgow] ; 1974 ; Glasgova Esperanto-Societo
197 1974 PILGER, Wouter F. ; Ne ĉiam ; Amsterdam, 1974 ; 15p
197 1974 UEYAMA, Masao ; Por forviŝi la memoron pri ŝi ; Kioto, 1974 ; 95p ; L'Omnibuso
197 1974 WALRAAMOEN, Kjell , GABRIELLI, Lina ; Ni devas vivi : poemoj ; 154 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1974 ; Régulo
197 1975 KOCK, Edwin de ; Plukonstrue ; 40 p. ; [Despatch, Rep. of South Africa] ; 1975 ; Kock
197 1976 AULD, William ; Facetoj de Esperanto ; Evoluo de la poezia lingvaĵo en Esperanto ; Kompara literaturo - ĉu ebla studobjekto? ; Pri la transskribo de propraj nomoj, unuavice en literaturaj kuntekstoj ; Letero al William R. Harmon ; 31 p. ; [London] ; 1976 ; Brita Esperanto-Asocio
197 1976 BOULTON, Marjorie; AULD, William ; Rimleteroj. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1976. ; 93 p.
197 1976 KOŘÍNEK, Jiří ; Vitreroj ; Poeziaĵoj el 1949-1976. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1976. ; 88 p.
197 1976 LISTER, Daphne ; Ĝis nun : poemoj originalaj ; 63 p. ; [Manchester] ; 1976 ; Esperantaj Kajeroj
197 1976 SCHMID, Hermann ; La gaja forĝisto ; Ilustr. Josef Maria Ipfelkofer. ; Augsburg ; la aŭtoro, 1976. ; 24 p.
197 1977 ARI, Valerio ; De tempo al tempo ; 85 p. ; Kuopio ; Milano ; 1977 ; Librofako de Literatura Foiro
197 1977 Dudek kvin jaroj ; Antologio de Belartaj Konkursoj / Red. William Auld (poezio); Vilmos Benczik (prozo). Grafikaĵoj Gerö Bottos. ; 207 p. : ilustr. ; Budapest ; Hungara E-Asocio, 1977.
197 1977 KALOCSAY, Kálmán ; Izolo : poemoj ; 77 p. ; [Rotterdam ; 1977] ; Universala Esperanto-Asocio
197 1977 PIRON, Claude ; Malmalice : (originalaj poemoj) ; 59 p. ; Kuopio ; Pizo = Pisa ; 1977 ; Eld. "La Nuova Frontiera" ; Vieno: IEM, 2001
197 1978 AULD, William ; El unu verda vivo. - Kuopio; Lingvoponto, 1978. ; 44 p.
197 1978 Japana variacio ; Red M Miyamoto, M Ueyama ; Kioto, 1978 ; 139p ; Daŭrigo de Japana kvodlibeto, kun reprezenta elekto de poste aperintaj noveloj, poemoj kaj eseoj
197 1978 KURODA, Masayuki ; Lazur' kristala kaj pluv' susura ; Oosaka, 1978 ; 117p ; Ĉefe originalaj utaoj kaj longutaoj
197 1978 LONG, Kris ; Vetertaglibro ; 1977-78. ; Bracknell ; La aŭtoro, 1978. ; 8 p.
197 1978 NERVI, Mauro ; La turoj de l'ĉefurbo. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1978. ; 119 p.
197 1978 PILGER, Wouter F. ; Tondaĵoj = Knispels = Wycinanki / Pola versio: Janina Pilger-Bugaj. - Lelystad; Vulpo-Libroj, 1978. ; 27 p.
197 1978 PIÓRO, Julia ; La persisto.- Przetrwanie ; Versoj esperantaj kun polaj tradukoj. ; Varŝavo ; la aŭtoro, 1978. ; 64 p. mimeo.
197 1979 EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ ; Lumo kaj ombro ; Komp ; Yositaka Mine ; Toyonaka, 1979 ; 95p Noveloj, poemoj kaj artikoloj
197 1979 GABRIELLI, Lina ; Vivendo : poemoj ; 186 p. ; Ascoli Piceno ; 1979 ; Gabrielli
197 1979 Krestomatio de Esperanta literaturo : Tekstoj, dataro, bibliografio, vol I; Red István Szerdahelyi ; Budapest, 1979 ; 466p ; Mimeo
197 1979 PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Libro de amo. - Byblos ; Akacio, 1979.
197 1979 THOMSON, Alexander William ; Gutaro ; Muntita de Avoto. ; Hastings ; Esperanto Editions, 1979. ; 64 p.
198 1980 FRETO, Diderto ; Mikronoj ; Rio-de-Janejro, 1980 ; 27p ; Duvortaj poemoj
198 1980 GRIGOROV, Asen ; Gardu la pacon ; Budapest, 1980 ; 119p ; Poemoj originalaj kaj tradukaj (el la bulgara)
198 1980 JONG, Reina de ; Divershumore ; Glasgow, 1980 ; 36p ; Tridek poemoj, lirikaj, spritaj, protestaj ; Ilus
198 1980 MIYAMOTO, Masao ; Omnibuso kun la tri pasageroj, L' ; M ; Ueyama ; Kioto, 1980 ; 65p ; Postrikolta kolekto de konataj japanaj E-verkistoj Ilus
198 1980 Niaj aŭtoroj sin prezentas al vi ; Almanaketo poezia ; Praha, 1980 ; 15p ; Dek poemoj, de dek poetoj
198 1980 PIÓRO, Julia ; Bild der Welt ; Bildo de la mondo ; 40 p. ; Warszawa ; Berlin ; 1980
198 1980 ROSSI, Nicolino ; Sur la vivopado ; Milano, 1980 ; 112p
198 1980 SZCZUREK, Kazimierz , GABRIELLI, Lina ; Nuancoj : poemoj ; 125 p. : ilustr. ; Ascoli Piceno ; 1980 ; Gabrielli
198 1981 BALBIN, Julius ; Strangled cries / Strangolitaj krioj ; ; ; 1981 ;
198 1981 CHAVES, Sylla ; Karnavalo ; 1981.
198 1981 CHAVES, Sylla ; Plurnacia bukedo ; 1981.
198 1981 ERIKSSON, Reino ; Ŝtona testamento, La ; Kuopio, 1981 ; 112p ; Temoj ofte el la naturo ; Dulingva: E-finna
198 1981 KARWIK, Jan ; Etaĵoj. Versaĵoj ; Tria pliampleksigita eldono. ; Szczecin ; propra eldono, 1981. ; 37 p.
198 1981 MALLIA, Carmel ; Kapricaj raketoj ; Poemaro. ; Malta ; la aŭtoro, 1981, 2:a eld. 2000: 100 Kapricaj raketoj
198 1981 TYBLEWSKI, Tyburcjusz ; El la valo ; Jelenia Gora, 1981 ; 134p ; Rakontoj, eseoj kaj poemoj, originalaj kaj tradukaj
198 1981 URBANOVÁ, Eli ; El subaj fontoj ; Panoramo. Literatura almanako de Starto. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1981. ; 95 p.
198 1982 GIORGI, Aldo de' ; Pretertempe ; Versaĵoj. Kun rimportreto de Reto Rossetti / Enkonduko de Marjorie Boulton. Ilustraĵoj de Jean Bomford. ; Pisa ; Edistudio, 1982. ; 63 p.
198 1982 HULEŜ, Adálbert ; Katoj kaj ĉevaloj ; 80 p. ; Budapest ; 1982 ; Hungara Esperanto-Asocio
198 1982 KOCK, Edwin de ; Japaneskoj ; Pyramid, 1982 ; 114p ; Poemaro 
198 1982 PIČ, Karel ; Angoro Poemaro ; Saarbrücken, 1982 ; 97p ; Lirikaj poemoj, metrike simplaj, lingve ne ciam
198 1983 En la koro de Eŭropo: Esperanto en arta kuirejo de ĉeĥaj poetoj kaj prozistoj ; Komp Josef Rumler ; Prago, 1983 ; 32p
198 1983 GOROV, Ĥristo ; Ribela kordo ; Post la fronto ; Poemo de l' plugisto ; Ribeluloj ; Patrino atendas ; Sen laboro ; Partizano Ljuben ; Partizano Asparuĥ ; Fabelo pri l' rivero ; Septembra balado ; Martirino akuzas ; Aŭtobiografio ; 71 p. : ilustr. ; Budapest ; 1983 ; Hungara Esperanto-Asocio
198 1983 KOCK, Edwin de ; Saluton al la suno ; Pretoria, 1983 ; 90p ; Poemaro (kun glosaro k indekso al la tuta verkaro de la aŭtoro) ; Ilus
198 1983 MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Ajn ; Originala poemaro ; 1983
198 1983 PIÓRO, Julia ; Preterpasado : poemoj ; Przemijanie ; 33 folioj : 2 fotoj ; Piastów ; 1983 ; [Pióro]
198 1984 ERIKSSON, Reino ; Kehtolaulu kiusatulle ajalle / Lulkanto al tempo turmentata ; IS-Yhtyma Oy - Iisalmi, 1984 ; Dulingva: E-finna
198 1984 Esperanta antologio : poemoj 1887-1981 ; 887 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1984 ; Universala Esperanto-Asocio
198 1984 FRANCINI, V ; Sur flugiloj de trobo kaj de Esperanto ; San-Paŭlo, 1984 ; 126p ; Specimenoj de trobo (kvarverso) Dulingva: E-portugala
198 1984 HEIDE, Zora ; Spuroj de l' doloro : poemaro ; 103 p. ; Stockholm ; 1984 ; Författares Bokmaskin
198 1984 JONG, Reina de ; Facetoj ; 42 p. ; [Leiden ; 1984] ; Jong
198 1984 MUNNIKSMA, Feiko ; Pensoj kaj protestoj ; Kopenhago, 1984 ; 37p ; Japanstila poemo kaj adekvataj ilustraĵoj
198 1984 PIČ, Karel ; Obsedo : poemaro ; Vintro ; Printempo ; Somero ; Autuno ; 143 p. ; Saarbrücken ; 1984 ; Iltis-Eld.
198 1984 SCHULZ, Richard ; La trombonoj de Jeriko = Die Posaunen von Jericho ; La unuaj ses ĉapitroj de la Biblia libro pri Josuo en trokeo-kvaroj Esperante kaj en la Germana lingvo / Muziko Felicitas Kukuck. Vinjetoj Ernst Schomer. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1984.
198 1984 MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Fajro kuracas ; Oosaka, 1984 (2a eld) ; 50p ; Poemaro de granda proleta E-verkisto
198 1984 KALOCSAY, Kálmán, WARINGHIEN, Gaston, BERNARD, Roger ; Parnasa gvidlibro ; Pisa/Madrido, 1984 (3a eld ; ) 208p
198 1984 KOCK, Edwin de ; La konflikto de la epokoj ; 2 volumoj ; eld. la autoro-Diadone, 1984 kaj 1985
198 1985 BERVELING, Gerrit ; Vi kion legus tie ĉi ; Vlaardingen, 1985 ; 27p
198 1985 BONAERO, Ergoto de ; Kantetoj karnavalparadaj ; Bonaero, 1985 ; 40p ; Strofoj pri vortoj laŭ la aŭtoro misuzataj ; Mimeo
198 1985 BOULTON, Marjorie , THORSEN, Poul ; Du el ; 250 p. : ilustr. ; Antverpeno; La Laguna ; 1985 ; Stafeto
198 1985 KAREN (KOŘÍNEK), RUMLER, URBANOVÁ, VIDMAN ; Kvarfolio Versoj de Pragaj poetoj - esperantistoj ; Prago, 1985 ; 32p
198 1985 MATTOS, Geraldo ; La libro de adoro. - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.
198 1985 MATTOS, Geraldo ; La libro de Nejma ; Prefaco de L.H. Knoedt. ; Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.
198 1985 SCHULZ, Richard ; Vespero jam fariĝis ; Agregaĵoj kaj robajoj de Rikardo Ŝulco. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1985. ; 128 p.
198 1986 APOLLO, Antonina ; Saluto : poemaro ; [20] p. ; [Coatbridge ; 1986] ; Eld. Kardo
198 1986 BALBIN, Julius ; The Bitch of Buchenwald / La hundulino de Buchenwald ; ; ; 1986 ;
198 1986 BARAKA, Erco ; Mia kara mosto ; Amikaj poemoj ; Erco Baraka ; Jerusalemo, 1986 ; 12p ; Ilus
198 1986 BARAKA, Erco, MAGER, David ; Eli kaj Jahu ; Jerusalemo, 1986 ; 15p ; 15cm ; Poemoj plejparte pri E-o
198 1986 GAZIZI, Gafur ; Zigzage ; Poemaro / Kompilis kaj redaktis Aleksander Korĵenkov. ; Sverdlovsk ; Sezonoj, 1986. ; 24 p.
198 1986 JONG, Reina de ; Bukedo de esperantistoj ; Hago, 1986 ; 34p ; 15cm ; Rondeloj pri nederlandaj e-istoj
198 1986 KOHEN-CEDEK, Josef ; Kosma amo ; Originalaj poemoj. ; Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 13 p.
198 1986 LISTER, Daphne ; Kaj poste : poemoj originalaj ; 56 p. ; Manĉestro ; 1986 ; Esperantaj Kajeroj
198 1986 MAGER, David ; GISHRON, Jeremi ; Urba oazo. - Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 12 p.
198 1986 MURGIN, Canko ; Antologio. Rozo kaj glavo ; Originalaj poemoj de bulgaraj esperantistoj 1906-1986 / Kompilis Canko Murgin. ; Sofia ; Sofia-Pres, 1987. ; 338 p.
198 1986 Poemaro de la paco ; eldonita honore al la Internacia Jaro de Paco 1986 / Postparolo de Umeda Yosimi. Universala Esperanto-Asocio. - (Pekino) ; 71-a UK de E, 1986. ; 44 p.
198 1986 URBANOVÁ, Eli ; Verso kaj larmo ; Elektitaj poemoj ; Saarbrücken, 1986 ; 87p
198 1987 ANDRUSIEWICZ, Mira ; Amo, amoro, adoro : ; Ĝis la reveno , Ni estas tiaj ; Lanicero ; La ununuraj ; Diafaneco ; Neĝmedito ; Nepleno ; Vekiĝo ; Sendu ; Per ambaŭ manoj ; Sekreto ; Ĝi estas ĉe vi ; Ektremo ; Akceptu ; Ne eblas ; Fermitaj okuloj ; Eĉ subkonscie ; Foren! - Reen! ; 67 p. : ilustr. ; Jelenia Góra ; 1987 ; Socikultura Societo, Pola Esperanto-Asocio
198 1987 ARI, Valerio = SILFER, Giorgio ; Desislava ridetas : lirika poezio kaj satira prozo ; 71 p. : ilustr. ; Genčve ; La Chaux-de-Fonds ; Milano ; 1987 ; Kooperativo de Literatura Foiro
198 1987 AULD, William ; En barko senpilota : plena originala poemaro ; 874 p. ; Pizo ; 1987 ; Edistudio
198 1987 BERVELING, Gerrit ; Tri 'stas tro : (poemciklo) ; Ĉies ĉi tero ; Ĉies vivejo ĉi mondo ;Ĉies amejo ĉi tero ; Ĉies ŝirmejo ĉi mondo ; Sur la strando ; Unuafoje ; La senco de la vivo ; Triope enlite ; Postdivorce memore amon ; Aperaĵo ; Ĉi li - ĉi ŝi - do kiu? ; Adiaŭe ; Rezigna ; 44 p. : ilustr. ; Vlaardingen ; 1987 ; VoKo
198 1987 GOODHEIR, Albert ; Enlumiĝo : poemaro ; 44 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1987 ; Eld. Kardo
198 1987 HORDIJENKO ANDRIANOVA, Nadija ; Vagante tra la mondo maltrankvila : originala poemaro ; 102 p. ; Budapest ; 1987 ; Hungara Esperanto-Asocio
198 1987 IANNACONE, Amerigo ; Eterna metamorfozo. Versaĵoj. Eterna metamorfosi. Poesie / Antaŭparolo de Orazio Tanelli. Postparolo de Rikardo Ŝulco. <ĉio paralele en Esperanto kaj itala>. - Ascoli Piceno; Edizioni Gabrielli, 1987. ; 101 p.
198 1987 JEVSEJEVA, Ludmila ; Versoj ; 60 p. ; [S. l.] ; 1987 ; Asocio de Sovetiaj Esperantistoj, Ukraina Respublika Filio
198 1987 LIGĘZA, Lidia ; Aleo aŭtuna : [poemoj en Esperanto] ; 31 p. ; Krakovo ; 1987 ; Ligeza
198 1987 LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; La tago del eterno : [originala poemaro] ; 43 p. : ilustr. ; [Sverdlovsk] ; 1987 ; Sezonoj
198 1987 MAUL, Stefan ; Vortaj (a)ludoj : el la verkaro de granda (178) vivanta esperantisto ; 111 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo
198 1987 MIRSKA, Zofia ; MIRSKA, Esperantina ; Spitaj pensoj ; [16] folioj ; [Kielce] ; 1972-1987 ; Mirska
198 1987 PIÓRO, Julia ; Poemoj : elektitaj al jubileo de Esperanto ; 87 folioj ; Piastów ; 1987 ; [Pióro]
198 1987 SeKELIPoetas - Poemoj el la K.E.L.I.-rondo / Redaktis Gerrit Berveling, konsilis Jan van Keulen. - Vlaardingen; Voĉoj Kristanaj, 1987. ; 48 p.
198 1987 Sub la signo de socia muzo ; 120 p. : ilustr. ; Antwerpen ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo
198 1987 TERNAVSKI, Mikaelo ; Koloro ; Red ; V ; Melnikov ; , 1987 ; 40p
198 1988 BERVELING, Gerrit ; Trifolio : versaĵoj trilingve ; La spirito vivigas ; Nova ekzegezo pri Mateo 19:6b ; Kristnasko ; La sekreto de Jesuo ; La ripo ; ELPHNH, PAX, ŜALOM' ; Nia kredo ; Junia ; Carmina iuventutis ; Cum amicis ; Nonne legi Catullum? ; Amore more ore re... ; Sine titulo ; 48 p. ; Vlaardingen ; 1988 ; VoKo
198 1988 CÍCHOVÁ, Jana ; Liriko intima ; Komp ; R ; Vlková ; Brno, 1988 20p
198 1988 DEIJ, Leendert C. ; Fragmentoj ; 56 p. : ilustr. ; Rijsoord ; 1988 ; Deij
198 1988 GONG XUESHENG ; Impreso en pluvo ; Munkeno, 1988 ; 47p ; Pensige metafora poemaro
198 1988 KOCK, Edwin de ; Glosaro ; Pretoria, 1988 ; 23p ; Helpilo por legi la poemarojn de la aŭtoro
198 1988 RÖSSLER, Franz-Georg ; Bestareto ; Kleiner Tierkreis ; 60 p. : ĉefe ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
198 1988 SCHULZ, Richard = Ŝulco, Rikardo = ImSchnoor, Franziskus = Ŝnoro, Francisko en ; Abyssos ; Abismo/Abyssos ; 77 p. : ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
198 1988 SCHULZ, Richard =Ŝulco, Rikardo; LEIP, Hans =Lajpo, Ĵano ; Sonette = Sonetoj / de Rikardo Ŝulco. Lithographien = Litografoj / de Ĵano Lajpo. - Paderborn; Esperanto-Centro, 1988. ; 78 p.
198 1988 Speciale por Henri Vatré ; Genéve, 1988 ; 76p ; 21cm ; Poemoj kaj aliaj omaĝoj al la 80a datreveno de la renoma beletristo ; Bibliofila eldono ; Bind
198 1988 ŜULCO, Rikardo ; Abismo/Abyssos ; sonetaro dulingva Esperanta-germana ; 78 p. ; 24 litografaĵoj de Ĵano Lajpo ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
198 1988 ZAMENHOF, Leizer Markoviĉ ; Nova Sento (la poemoj de Zamenhof) / Kompilis Aleksander Korĵenkov. Ilustris Sergej Tokarev. - Sverdlovsk; Sezonoj, 1988. ; 20 p.
198 1989 BALBIN, Julius ; Imperio de l'koroj : du poemaroj ; 237 p. ; Piza ; 1989 ; Edistudio
198 1989 BONAERO, Ergoto de ; Ergotado, versumado ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Diversgenraj pensoj
198 1989 BONAERO, Ergoto de ; Tambur-eĥo ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Versaĵetoj k a plejparte pri Esperantio
198 1989 GÜNKEL, Klaus J. = GUNKJELO, Klaŭzo J. ; Poemete poeteme ; 100 p. ; [Eschweiler ; proks. 1989] ; Günkel
198 1989 LEVENZON, Lev ; La Kapo de l' gorgono Dramoj kaj poemoj ; Vieno, 1989 ; 40p ; Tri versaj dramoj el helena mitologio kaj manpleno da poemoj ; Ringobindaĵo
198 1989 Naŭ poetoj : poemlibro de Juliette Baudin-Vatré, N. Ĉulitis, Grindel Falk, Ludmila Jevsejeva, Martin Strümpfel, V. G. Sutkovoj, R. Świętoszewski, Karl Wanselow, Saint Jules Zee. Kun bio-bibliografiaj indikoj de Reinhard Haupenthal; / Redaktis K. Kalocsay ; 78 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.
198 1989 PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Sekretaj sonetoj ; Tria eldono. Kun postparolo de William Auld. ; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio, 1989. ; 104 p.
198 1989 PRIVAT, Edmond ; Tra l' silento ; 28 p. : ilustr., bibliogr. p. 28 ; Budapest ; Vieno ; 1989 ; Hungara Esperanto-Asocio ; Pro Esperanto
198 1989 SCHULZ, Richard ; La mago : agregaĵoj kaj pantunetoj ; 213 p. : multaj ilustr. ; Paderborno ; [1989] ; Esperanto-Centro
198 1989 VATRÉ, Henri Paul ; Disaj gutoj : versaĵoj ; 86 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.
199 1990 CÍCHOVÁ, Jana ; Kvar sezonoj ; Brno, 1990 ; 16p ; Pri vivo kaj naturo
199 1990 ČORNIJ, N, TOMIĆ, Nevenka ; Ŝtupoj; Kiel, kien ; Zagreba Esperanto-Ligo; Zagreb, 1990 ; 40p ; Originala poemareto
199 1990 FRETO, Diderto ; Monosilaboj (sonetoj el monosilabaj versoj, sen verboj) ; 422 p. [kun dediĉo de la aŭtoro]. ; Rio-de-Ĵanejro ; 1990 ; Ed. Intercięncia
199 1990 GILOTEAUX, Lilli ; Kalejdoskope ; Poemaro originale verkita en Esperanto / Poemoj kaj desegnoj de Lilli Giloteaux. ; s.l. ; la aŭtoro, (Antaŭ 1990). ; 51 p.
199 1990 Jubilea versgirlando. Originalaj poemoj ; Omaĝe al la 45-jara datreveno post fondiĝo de Esperanto-Societo Bude Borjan. ; Zagreb ; Zagreba Esperanto-Ligo, 1990. ; 68 p.
199 1990 KALOCSAY, Kálmán ; La dekdu noktoj de satano ; Prefaco de Gaston Waringhien / Glosoj de Giorgio Silfer. ; Lausanne ; Kooperativo de Literatura Foiro, 1990. ; 131 p.
199 1990 Kiel jene... : senpretenda antologio de originalaj poemoj de aktivuloj kaj eksaktivuloj de Itala Esperantista Junularo, aperintaj en ItInFo de 1986 ĝis 1990; 29 p. : ilustr. ; Redaktis Allessandro Amerio, Francesco Pignatelli. ; Milano; 1991 ; Itala Esperantista Junularo
199 1990 KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Recepto je flugado / Recepta na latanie ; 1990 ; 28p ; Dulingva poemaro Esperanta kaj pola
199 1990 LING Chen Mei ; Plenigu mondon per ardamo ; 65 p. : ilustr. ; [Munkeno ; 1990] ; Esperanto Eld.
199 1990 MARKHEDEN, Malte ; Petaloj : poemoj ; 56 p. : ilustr. ; Sjöhaga ; 1990] ; [Markheden
199 1990 PETROVIĆ, Marko ; Ilia tosto je nia kosto ; Zagreb, 1990 ; 40p ; Ironiaj versoj pri subprema sociordo
199 1990 VANDAMME, Emile = Damme, Emile van ; Dolĉe-amare : poemaro ; 87 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1990 ; Flandra Esperanto-Ligo
199 1991 ANGELOVA, Marija P. ; Kien ni iras ; 31 p. : ilustr. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto
199 1991 CÍCHOVÁ, Jana ; Pragaj preĝoj ; Sonoriloj ; La lumoj ; La arboj ; Pie ; La ŝtonoj kaj mozaikoj ; Post ilia... ; 27 p. : ilustr. ; [Brno ; 1991] ; Cichová
199 1991 CÍCHOVÁ, Jana ; Signo de ekkrio ; Brno, 1991 ; 12p ; Dek du poemoj
199 1991 DECLERCK, Christian R. A. ; Ŝirpecoj (anstataŭ monumento) : poemaro pri enamiĝo, amo kaj amoro; 168 p. : ilustr., bibliogr. p. 161 - 162 ; Antwerpen ; 1991 ; Flandra Esperanto-Ligo
199 1991 ERIKSSON, Reino ; Floroj de herbejo ; 1991 ; Dulingva: E-finna
199 1991 HAMMARBERG, Jarl ; ike ize ive ; poezio de Jarlo Martelmonto. ; Stockholm ; Författares Bokmaskin, 1991. ; 65 p.
199 1991 Kroatia Esperanta Poemaro / Redaktis Lucija BORĈIĆ, Ivan ŜPOLJAREC, Zlatko TIŜLJAR. - Zagreb; Internacia Kultura Servo, 1991. - 110 p.
199 1991 LESER, Jolanthe ; La vivo estas pli forta : noveloj ; Renkontiĝo kun la morto ; La limo ; Toni, la sakristiano ; Karlo fariĝas viro ; Mia patrina tago ; Lasta veturo ; 36 p. ; Wien ; [1991] ; Pro Esperanto
199 1991 MALLIA, Carmel ; Kontrastoj ; La kalendaro ; Zigzago ; Mia penso ; Vivo-erozio ; Autunpaletro ; L' Arc de triomph [!] ; Forpaso ; Eiffel-turo ; Niaj gustoj ; Nuanco ; Ĉio apokalipsis ; Inter ĉielo kaj maro ; Ofero ; Same-malsame ; Li marŝas laŭ ŝtupar' ; Homo ; 47 p. ; Żabbar ; 1980, 2:a eld. 1991 ; Eld. la aŭtoro
199 1991 PÜHRINGER, Rudolf ; Fia preĝlibro. - Wien ; Aŭstria Esperanto-Movado, post 1991. ; 61 p.
199 1991 SELEŠ, Zdravko ; Noktulo ; Djurdjevac, 1991 ; 59p ; Dudeko da pensigaj lirikaĵoj ; Dulingva: E-kroata
199 1991 STRANĜANSKI, Nikola ; La somero jam foriris ; 30 p. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto
199 1991 TOKAREV, Boris (Tornado, B) ; Versoj ; Ĥarkovo, 1991 ; 22p ; 20cm
199 1991 UNGAR, Krys ; Meznokto metropola ; Antwerpen, 1991 ; 112p ; Moderna vivangoro en parnasisma tekniko
199 1992 AULD, William ; Unu el ni ; 62 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Bulgara Esperanto-Asocio
199 1992 BALBIN, Julius ; Damnejoj ; Pisa, 1992 ; 155p ; Poemaro pri travivaĵoj en naziaj koncentrejoj ; Dulingva: E-pola Bind
199 1992 BRONŜTEJN, Mikaelo ; Legendoj pri SEJM ; Preludo ; La alvokisto ; Patroj kaj filoj ; Respondeca sekretario ; Apogo je aŭtoritatoj ; La kalkano de LJT ; Ho, SEJT! ; Kien pafis la paperkanonoj ; La ora febro ; Vojaĝo al UK ; 62 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1992 ; Impeto
199 1992 Esperplenaj koroj ; Sofio, 1992 ; 63p ; 21cm ; Poemoj originalaj kaj tradukaj de dudeko da e-stoj
199 1992 FRENKEL, Roman ; Verdaj fajreroj ; Kolekto da versaĵoj. ; Brugge ; A.-J. Witteryck, 1908. ; 43 p. [Jekaterinburg] ; 1992 ; Sezonoj
199 1992 GAZDA, Vladimir ; Frenezetaĵoj ; Bratislava, 1992 ; 18p ; Humuraj baladoj
199 1992 HOHLOV, Nikolai ; La tajdo : (liriko) ; 56 p. : ilustr. ; Đurđevac ; 1992 ; Esperanto-Klubo "Koko"
199 1992 KALOCSAY, Kálmán ; Versojn oni ne aĉetas : originala poemaro ; 64 p. : ilustr. ; Vieno ; 1992 ; Pro Esperanto
199 1992 KOCK, Edwin de ; Vojaĝoj kaj aliaj poemoj : kun prozaĵo "Pri mi kaj mia verkado" ; 148 p. : bibliogr. p. 113 - 114 ; Antwerpen ; 1992 ; Flandra Esperanto-Ligo
199 1992 KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Renkontoj ; Vroclavo, 1992 ; 22p ; 15cm ; Dek ok impresaj poemoj
199 1992 PAPAZOVA, Penka Petkova ; Krucumoj ; 28 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Pres-Esperanto
199 1992 RUMLER, Josef ; Lasta ĉevalo : poemo ; 48 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1992 ; Fonto
199 1992 SEKELJ, Tibor ; Kolektanto de ĉielarkoj : noveloj kaj poemoj ; Facilanoma virino ; Elkorpiĝo de sanktulo ; Tri kavaliroj kaj la damo ; La trovita feliĉo ; La longa amo de onklo Alek ; Ŝamana sorto ; Kontrastoj ; La spiritoj maltrankviliĝis ; Multlingva amo ; Neĝhomo ; La trezoro de la Inkao ; Sci ; 117 p. ; [Pisa] ; 1992 ; Edistudio
199 1992 SU, Armand ; Poemoj ; 158 p. : ilustr. ; Pekino ; 1992 ; Ĉina Esperanto-Eld.
199 1992 ŜULCO, Rikardo ; La muzino ; 527 p. : muziknotoj, bibliogr. de R. Schulz p. [528] ; Paderborno ; [1992] ; Esperanto-Centro
199 1992 SZCZUREK, Kazimierz = Ŝĉurek, Kazimjeĵ ; Sopiro al puraj fontoj ; 48 p. ; [S. l. ; proks. 1992]
199 1992 TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Manuskriptoj por bruligo ; Sofio, 1992 ; 32p ; Poeziaj, prozaj kaj teatraj eroj
199 1992 TVAROŽEK, Eduard V. ; Sola en sunsubiro ; Bratislava, 1992 ; 57p ; Poemoj, pluraj premiitaj Ilus ; Eld. Esprima
199 1992 XHAMAJ, Enkela ; Spektro : poezioj ; 53 p. ; Tirana ; 1992 ; Albana Esperanto-Ligo
199 1993 BERVELING, Gerrit ; Kanto pri Minotaŭro : kaj aliaj poemoj ; 135 p. ; Antwerpen ; 1993 ; Flandra Esperanto-Ligo
199 1993 DOLGIN, Grigorij ; Spektro de l' tempo ; Elektita poezio kaj muziko ; Red ; V Melnikov ; Moskvo, 1993 158p
199 1993 Glaŭka lum' ; geja antologio. Poemoj 1978 - 1993 ; 88 p. ; Vieno ; 1994 ; Pro Esperanto
199 1993 KANKKUNEN, Aira ; Interrilatoj ; 87 p. ; Gotenburgo ; 1993 ; Kankkunen
199 1993 MASZCZYNSKA-GÓRA, Grażyna ; Droga do marzeń. Le chemin des ręves. La vojo al revoj ; Antologia poezji uczniowskiej / Esperanto-tekstoj: Lidia Ligeza. (Freinet-instruistoj). ; Kraków ; Bellatrix, 1993. ; 190 p.
199 1993 MITEV, Venelin ; Somero cigana ; 64 p. : ilustr. ; Sofio ; 1993 ; [Mitev]
199 1993 MIYAMOTO, Masao ; Verkoj de Miyamoto Masao ; 3 ; Toyonaka, 1993 ; 287p ; Pli ol 60 originalaj kaj tradukaj rakontoj, poemoj, recenzoj Kun ampleksaj biografio kaj bibliografio
199 1993 MONTAGUT, Abel ; Poemo de Utnoa - Wien ; Pro Esperanto, 1993. ; 225 p.
199 1993 NEVES, Gonçalo , CAMACHO CORDON, Jorge , DEK, Liven (GUTIÉRREZ, Miguel) , FERNÁNDEZ, Miguel ; Ibere libere ; 136 p. : ilustr. ; [Vieno] ; [1993] ; Pro Esperanto
199 1993 TOMIĆ, Nevenka ; Mi ludas, revas ; Skopje, 1993 ; 40p ; Dek kvin poemoj ; Dulingva: E-makedona
199 1994 AJOLOV, Toma ; Sur la vojoj de la vivo : originalaj en Esperanto: poemoj, kantoj, pens-esencoj, proverboj kaj sentencoj; 118 p. : ilustr. ; Plovdiv ; 1994 ; [Ajolov]
199 1994 DANVY, Jopetro ; Orelringo, La ; Ajnaĵo ; + Simstatoj ; Poemoj ; Jopetro Danvy ; Thaumiers, 1994 ; 19p Teatraĵo en aleksandroj, poemoj
199 1994 GIŜPLING, Mikaelo ; El sisma zono ; 109 p. ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo
199 1994 GOODHEIR, Albert , JONG, Reina de ; Nordmara duopo : elektitaj poemoj ; 29 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1994 ; Eld. Kardo
199 1994 ĴURAVLOV, Aleksej Borisoviĉ ; Versoj diversaj ; 94 p. : ilustr. ; Krasnojarsk ; 1994 ; [Ĵuravlov]
199 1994 MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Plena poemaro: 1917 -1937 ; 176 p. : bibliogr. p. 26 - 27 ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo
199 1994 MJEDA, Zef Luigj ; Konstruado de Rozafato : (Shkodra fortikaĵo) ; [5] folioj ; Shkoder, Albanio ; 1994 ; Mjeda
199 1994 POPOV, Kiril P. = Papaver ; Sub la ĉielarko ; 43 p. : ilustr. ; Sofio ; 1994 ; Papaver
199 1994 STRANĜANSKI, Nikola ; La luna pado ; Mecenatizdat ; Burgas ; 1994
199 1994 ZOZULJA, Boris A. ; Plumprovo ; 23 p. ; [S. l.] ; 1994 ; Verda Kukolo
199 1995 FERNÁNDEZ, Miguel ; El miaj sonoraj soloj : poemoj 1992 - 1995 ; 100 p. ; Vieno ; 1996 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo
199 1995 LI, Shih-Chün = Laŭlum ; 222 simplaj versaĵoj por komencantoj : originale verkitaj ; 127 p. ; Pekino ; 1995 ; Ĉina Esperanto-Eld.
199 1995 LU Jixin ; Invit' al Ĉinesko ; 28 p. ; Breda ; 1995 ; VoKo
199 1995 NAUMOV, Ivan ; Plejo ; Moskva, 1995 ; Impeto ; 49+55p ; Trilingva: E-rusa-angla
199 1995 RŘMMESMO, Jon ; Fantaziaĵoj kaj kantoj por infanoj ; 97 p. : multaj ilustr., muziknotoj ; Budapeŝto ; 1995 ; Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
199 1995 RÖSSLER, Franz-Georg ; Tempo tempesta : poemoj el jardeko (1985 - 1995) kaj Dek jarojn Esperantisto ; 24 p. : ilustr. ; Antwerpen; Dudenhofen ; 1995 ; Flandra Esperanto-Ligo; Rössler
199 1995 URBANOVÁ, Eli ; Vino, viroj kaj kanto ; 60 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1995 ; Fonto
199 1996 BALBIN, Julius ; Inter vivo kaj morto : poemoj ; 155 p. ; Piza ; 1996 ; Edistudio
199 1996 DEVI, Vimala ; Pluralogo ; Poezio ;, 1996 ;
199 1996 GIŜPLING, Mikaelo ; Eola harpo ; 81 folioj ; Moskvo ; 1996 ; Giŝpling
199 1996 GUIRO, Doroti ; Se mi estus birdeto ; Săo Paulo, 1996 ; 105p ; Poemoj pri amo al la naturo kaj homoj ; Dulingva: E-portugala Ilus
199 1996 KANKKUNEN, Aira ; Neniu povas ŝanĝi hieraŭon ; 63 p. ; Göteborg ; 1996 ; Kankkunen
199 1996 KAREN, Jiří ; Kantoj de vaganto sur planedo Ĝoja Ĝojmalo : originale verkitaj versoj en Esperanto 1979 - 1996 ; Praha ; 1996 ; 92 p.
199 1996 LIGĘZA, Lidia ; Mia eno : (originalaĵoj kaj tradukoj) ; 45 p. ; Kraków ; 1996 ; Behemot
199 1996 MARON, Meva ; Urno kun runoj ; 96 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1996 ; Eld. Fonto
199 1996 MIRSKA, Zofia ; Fluganta tapiŝo : versitaj fabeloj por preskaŭ adoleskantoj ; 85 p. ; Kielce ; 1996 ; Mirska
199 1996 PAPAZOVA, Penka Petkova ; Nur la tempo revenas neniam : liriko ; 46 p. : ilustr. ; Jambol ; 1996 ; Eld. Kresĉendo
199 1996 TOKAREV, Boris (Tornado, Bonifatij) ; Vivo de Prometeo ; Moskvo, 1996 ; 263p ; Flue legebla epopeo (pli ol 10 000 versoj) pri la homa gento en praepoko
199 1996 URBANOVÁ, Eli ; Peza vino : Spegula eldono esperanta-ĉeĥa = Těžke vino : Zrcadlové vydáni esperantsko-ĉeské; 37 p. : ilustr. ; Dobřichovice ; 1996 ; Kava-Pech
199 1996 VELEBIT, Josip ; Kanto de telegrafistoj ; 78 p. ; Berkeley, Calif. ; 1996 ; Eld. Bero
199 1997 BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Poeziaĵoj ; 96 p. ; Łódż 1997 ; Pola Esperanto-Asocio
199 1997 DEIJ, Leendert C. ; Infaneske ; skizis Lilli Giloteaux ; Croix, 1997 ; 46p ; 35 spritaj poemoj por infanoj
199 1997 DEŜKIN, Georgo ; Lasta amo de poeto ; Vieno, 1997 ; 26p ; Lastaj poemoj (1958) de frue (1912) debutinta aŭtoro
199 1997 HENRIKSEN, Maria = SMILET, Maria Amanta ; Memevoluo kaj dancantaj figuroj ; 38 p. ; [S. l. ; 1997 ; Henriksen]
199 1997 MAO, Zifu ; Ŝanĝado ; 18 p. ; 1997 ; La Kancerkliniko
199 1997 MONTAGUT, Abel ; Karnavale : (maskita rakonto); 65 p. : ilustr. ; Vieno ; 1997 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo
199 1997 NIKOLOVA, Lilia ; Familio sava ; 24 p. : ilustr. ; Sofio ; Razgrad ; 1997 ; Fondaĵo "Socio kaj Esperanto" ; Esperantista Domo de Kulturo
199 1997 SOBOL, Bogusław ; En ĉiu homo vidu Dio-n ; Siedlec, 1997 ; 52p ; 15cm ; Kvindeko da piaj poemoj
199 1998 AROSEV, Grigorij ; Sonet' ; 63 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
199 1998 BRONŜTEJN, Mikaelo ; Jen, denove... ; Vot, opjat... ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
199 1998 BROWNE, Peter E. = BRAŬN, Petro ; Vagabonde : poemaro ; Persone ; Briono ; Pescadito ; Kiam mi estis infano ; Ode al Kenny Scharf ; Patriarko ; Usone ; Prerio ; Dom Patricia ; En Galicia ; Santiago de Compostela ;La trairo de la grandaj helikoj ; Printempo en Compostela ; Meksikie ; En la domo ; 64 p. ; Edinburg, Tex. ; 1998 ; Browne
199 1998 CARR, Timothy Brian ; Sur Parnaso ; 119 p. ; Antwerpen ; 1998 ; Flandra Esperanto-Ligo
199 1998 DEVI, Vimala ; Speguliĝoj ; Poezio ; Thaumiers, 1998 ; 24p ; Mallongaj poemoj dialogas kun diversaŭtoraj citaĵoj
199 1998 DOKITO (Manoel BORGES DOS SANTOS) ; Pluraj vibroj ; Salvador, 1998 ; 80p ; Poemaro "en du voĉoj": lingvoj patrina kaj homara Dulingva: E-portugala
199 1998 KANKKUNEN, Aira ; Fore de siaj praradikoj ili surteriĝis ; 55 p. ; ilustrita ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro
199 1998 KANKKUNEN, Aira ; Societaj ludoj ; aforismoj ; 39 p. ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro
199 1998 Kantu ja Cion : poemoj el la Sankta Lando ; 80 p. : muziknotoj ; Jerusalemo ; 1998 ; Centro Sivron
199 1998 KOWARA, Anna ; La rememoroj kaj la revoj ; Tajpo ; Siedlec, 1998 ; 32p ; 15cm ;
199 1998 Lena... : poemaro memore al Lena Lebedeva ; 55 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
199 1998 LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; Sur tranĉrando de ponard' : [poemoj originalaj kaj tradukitaj] ; 24 p. : ilustr. ; [Jekaterinburg ; 1998] ; Sezonoj
199 1998 MELNIKOV, Valentin, ILUTOVIĈ, Klara, VYSOKOVSKIJ, Solomon N., Dadaev DADAEV, Oĉjo ; Moskvaro ; Komp ; N ; Gudskov ; Moskvo, 1998 ; 96p Kvar novaj moskvaj E-poetoj
199 1998 Poezio internacia ; Poésie en Espéranto avec traduction en français ŕ l'occasion de Universala Esperanto-Kongreso, Montpellier 1998 ; 71 p. ; [S. l.] ; 1998 ; EVA = Esperantlingva Verkista Asocio
199 1998 Princo Henriko = Prince Henry Ozoemena Ogúinye ; Voĉo de juna afrikano ; Poemoj originalaj kaj tradukaj ; 39 p. ; Zalaegerszeg ; 1998 ; Praktika Linio
199 1998 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Tempo ; editio L. ; Zürich, 1998 ; 376p ; 15cm ; 732 sonetoj verkitaj dum 126 tagoj en 1995 ; Dulingva: E-pola
199 1998 TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Balado pri la luno kaj la cervo ; 52 p ; Bambu, Varna, 1998; Poezia drameto
199 1999 AULD, William ; 75 jaroj : aŭtobiografio, poemoj, bibliografio ; 47 p. : bibliogr. p. [44] - 47 ; Jekaterinburg ; 1999 ; Sezonoj
199 1999 CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ ; Literaturaj provoj : [elektitaj rakontoj, originale verkitaj kaj tradukitaj, kaj poeziaĵoj]; Rememoroj ; La sentoj de envio ; Ne skribi... ; Ĉe taltejo ; Konversacio ; 30 tagoj de vojaĝo aŭ 1500 kilometrojn da vojo ; Ĉefaj difektoj de virinoj kaj metodoj de refunkciigo ; "Pri vi la pensoj miaj estas" ; "Ne plu okazos samo!" ; A ; 68 p. : ilustr. ; Ĥarkiv ; 1999 ; [Cibulevskij]
199 1999 ERIKSSON, Reino ; Anselmo kaj Elvira ; 1999 ; Dulingva: E-finna
199 1999 LIGĘZA, Lidia ; Limerikoj ; Bielsko-Biała ; 1999
199 1999 LIPPE, Elvira ; Fabeletoj ; 19 p. : ilustr. ; Riga ; 1999
199 1999 MALLIA, Carmel ; Marionetoj ; 62 p. ; Berkeley, Calif. ; 1999 ; Eld. Bero
199 1999 NEVES, Gonçalo ; Simptomoj ; Antverpeno, 1999 ; 72p ; La unua "originala poemaro senprefaca" de la aŭtoro
199 1999 OSHÓ-DAVIES, Olúwábůnmi ; Tropika poemaro : originalaj poemoj ; Pri l' aŭtoro ; Dankon ; Dediĉo ; Amika ŝnuro ; Amika manpremo ; Amika vorto ; Amika skribo ; Amika letero ; Amika spirito ; Amika fajro ; Amika koro ; Restu ĉiam verdaj ; Korrenkontiĝo ; Junularo, aktivu! ; La lingvo sola ; Ĝojiga ; 24 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA
199 1999 SALT, Betty ; Lito apud la fenestro : rakontoj, teatraĵetoj, poemoj ; 108 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1999 ; Universala Esperanto-Asocio
199 1999 SAMODAJ, Vladimir ; Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM ; 175 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1999 ; Impeto
199 1999 SEMUTWA, Matabaro Minani = Matabaro, Minani Semutwa ; Verdluma stelo : poemaro ; 21 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA
199 1999 THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; Birdoj sen flugiloj ; 211 p. ; [Seoul ; 1999] ; Segimunhak
200 2000 DADAEV, Oĉjo ; Kvio ; Poemoj kaj kantoj; Desegnoj de Natalja Ĉerniŝenko ; Impeto ; Moskvo, 2000 ; 47 p.
200 2000 MATTOS, Geraldo ; Barbaraj sonoj kaj sonetoj - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 2000. ; 80 p.
200 2000 MEKYS, Antanas ; Pardonu min Muzo ; La aŭtoro ; 2000 ; 56 p.
200 2000 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Blaga ; dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj Dulingva: E-pola
200 2000 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Potem ; 732 sonetoj dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj; dulingva E-pola
200 2001 AROSEV, Grigorij ; .ru ; 95 p. ; versaj kaj prozaj interparoloj kun la subkonscio ; dulingva: Esperanta kaj rusa ; Moskvo ; 2001 ; Impeto
200 2001 BORČIĆ, Lucija ; Pulsas la viv' Poemoj 1977-2001 ; Zagreb ; Internacia Kultura Servo ; 2001 ; 128 p.
200 2001 BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Du lingvoj. Kantoj kaj poemoj. ; 191 p. ; Moskvo ; 2001 ; Impeto
200 2001 LUIN, Franko ; Spuroj de miaj paŝoj ; 52p. ; e-libro ; 2001
200 2001 MUĤAMEDŜINA, Tatjana ; Versoj ; Ĥarkiv, 2001 ; 32p ; dmic
200 2001 NERVI, Mauro ; Havenoj - Varna; Bambu, 2001 ; 74 p.
200 2001 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Atempo Potema ; 146 sonetoj; editio L. ; Zürich, 2001 ; 160p ;
200 2001 URBANOVÁ, Eli ; El mia buduaro ; 71 p. ; Chapecó ; 2001 ; Fonto
200 2002 JONG, Reina de ; Suno kaj ombroj ; 75p ; Antwerpen, 2002 ; FEL
200 2002 KOWARA, Anna ; Poemoj kun dediĉoj ; Flamo ; Toruń, 2002 ; 32p
200 2002 MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Cetercetere ; poemaro kun kompaktdisko ; 64 p. ; 2002 ; Stockholm ; eld. la verkinto
200 2002 VRAG, Evo Sveti ; La sekreta psiko ; 83 p. ; 2002 ;
200 2003 GIŜPLING, Mikaelo ; Tie ĉi tie ; 104 p.; Antwerpen ; 2003 ; FEL/Stafeto
200 2003 KANKKUNEN, Aira ; De tago al tago ; proza poemaro ; 39 p. ; Göteborg ; 2003 ; la aŭtoro
200 2003 NIKOLOVA, Lilia ; La libero ami ; 24 p. ; Razgrad ; 2003 ; Esperantista Domo de Kulturo
200 2003 SOBOL, Bogusław ; Animo kaj penso ; Toruń, 2003 ; 54p ; Flamo ; Religiaj kaj pensigaj poemoj kaj epigramoj
200 2003 URBANOVÁ, Eli ; Rapide pasis la temp' ; Poemoj kaj prozaĵetoj ; Ilustris Pavel Rak ; 91 p. ; Dobřichovice ; 2003 ; Kava-Pech
200 2004 BECKER, Ulrich ; Ĉiuj dioj estas for. Novjorkaj poemoj ; 103 p. Ilustrita de Uday K. Dhar. ; Mondial ; Novjorko 2004
200 2004 CAMACHO, Jorge ; Celakantoj ; 116 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero
200 2004 CAMACHO, Jorge ; Saturno ; 138 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero
200 2004 ERTL, István ; Provizore ; 59 p. ; Bero ; Rotterdam ; 2004
200 2004 PILEV, Nikola ; Resonoj ; Haskovo, 2004 ; Sipka press
200 2005 BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Iam, kiam... ; 128 p. ; Kun desegnaĵoj de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2005 ; Impeto
200 2005 BROWNE, Peter ; Trilingva landlim' / Frontera trilingüe / Trilingual Borderland ; 32 p. ; Thaumiers ; 2005 ; Suplemento al "La Kancerkliniko"
200 2005 ILUTOVIĈ, Klara ; Survoje ; Moskvo ; Impeto , 2005 ; 54 p.
200 2005 KALOCSAY, Kálmán ; Dissemitaj floroj. Originalaj poemoj kaj tradukoj ekstervolumaj, enbukedigitaj de Ada Csiszár ; 204 p. ; Budapest ; 2005 ; KAL-ĈI Dokumentaro
200 2005 KAMIENIECKA, Zofia ; Al Dio ĝoje eksonu glor'! Poemoj plejparte kaj profunde inspiritaj de religiaj temoj. ; 39 p. ; Toruń ; 2005 ; Flamo
200 2005 MALLIA, Carmel ; Distre-libere ; 66 p. ; Valletta ; 2005 ; MES
200 2005 RAPKA, Emilija ; Apud Balta Maro ; 55 p. : ilustr. ; Vilnius ; 2005 ; Gelspa
200 2005 SAMODAJ, Vladimir ; Konfesoj. Poeziaj provoj ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 2005 ; Eŭropa Jura Universitato Justo
200 2005 TAMOŠIŪNIENĖ, Inita ; Versaĵoj sen datoj. ; 80 p. ; Kaunas; 2005 ; Ryto varpas
200 2006 BUYS, Anneke ; Reve kaj reale ; Impeto ; Moskvo ; 2006. ; 40 p.
200 2006 GROBE, Edwin ; Arizona sonetaro ; Tempe, 2006 ; 46p ; Eld. la aŭtoro
200 2006 MAO, Zifu ; Kantoj de Anteo ; 260 p. ; 2006 ; Mondial
200 2006 STOLL, Margarethe-Greta ; Miozoto ; Beogrado, 2006 ; 92p ; FES Branko Maksimoviĉ ; Sesdeko da poemoj diverstemaj: amaj, ŝercaj, patriotaj, satiraj.
200 2007 Brazila Esperanta Parnaso ;  Kompilis Sylla Chaves, Neide Barros Rego. — Rio-de-Ĵanejro: Oportuno, 2007. — 288 p., il.
200 2007 CAMACHO, Jorge ; Eklipsas ; 115 p. ; Rotterdam ; 2007 ; Bero
200 2007 IANNACONE, Amerigo ; Ama hobojo / Oboe d'amore ; Esperanta + itala ; Gaeta ; Ellegrafica, 2007. ; 95p.
200 2007 Moskvaj sonoriloj Antologio de verkoj de 36 moskvaj poetoj-esperantistoj, reprezentantoj de la "Moskva skolo" ; 159 p. ; Moskvo ; 2007 ; REU/Impeto
200 2007 RAGNARSSON, Baldur ; La lingvo serena. Plena originala verkaro. Originalaj poemoj kaj eseoj de la fama islanda aŭtoro. Kontribuantoj M. Nervi, R. Corsetti, M. Boulton, J. Camacho, P. Daŝgupto, E. De Kock, N. Ruggiero, H. Tonkin. ; 799 p. ; Pisa ; 2007 ; Edistudio </p>
200 2007 RIVIČRE, Christian ; Poemaj dilemoj ; Manpleno da originalaj poemoj, parte jam publikigitaj aliloke. Ilustraĵoj de Serge Sire. ; Nantes ; la aŭtoro, 2007. ; 40 p.
200 2007 ST. JULIEN, Nicolas R. ; Parodioj kaj sonetoj ; V.I.P., 2007 ; 40 p.
200 2007 URBANOVÁ, Eli ; Prefere ne tro rigardi retro ; Poemoj (s)elektitaj de la aŭtorino mem el ŝiaj antaŭaj poemaroj. ; 127 p. ; Dobřichovice ; 2007 ; Kava-Pech
200 2008 GIŜPLING, Mikaelo ; Vespere. Nova poemaro ; 126 p.; Moskvo; 2008; Eld. Impeto, Eŭropa jura universitato "Justo" Originalaj poemoj kaj tradukoj. Red., antaŭpar. - V.Samodaj.
200 2008 ST. JULIEN, Nicolas R. ; El la ciklo "2005-2006" ; V.I.P., 2008 ; 40 p.
200 2008 BRONŜTEJN, Mikaelo ; Kajto ; 176 p. : ilustrita de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2008 ; Impeto
200 2008 COLOMBIN, Ariella ; La floroj de l' bono ; EVA, Venafro 2008 ; 66 p.
200 2008 KOCK, Edwin de ; Sub fremdaj ĉieloj ; Stafeto, Antwerpen 2008 ; 288 p.
200 2008 LUKJANEC, Dina ; Tremanta stelo ; Poemaro. Kantoj, versoj, tradukoj. Kompilado kaj antauparolo de M. Bronŝtejn ; 96 p. ; Impeto ; 2008
200 2008 RUGGIERO, Nicola ; Taglibro de nenifaranto ; 72 p. ; Partizánske ; 2008 ; Espero
200 2008 PHILIPPE, Benoît ; Verse reversi ; Novjorko, Mondial 2008 ; 159p
200 2008 RAGNARSSON, Baldur ; La neceso akceptebla ; 114 p. ; Novjorko ; 2008 ; Mondial
200 2009 Versoj de persoj ; Kolekto de 64 originalaj Esperantaj poemoj verkitaj de 9 iranaj esperantistoj. ; 115 p. ; Partizánske ; 2009 ; Espero
200 2009 BERVELING, Gerrit ; Odoj & aliaj poemoj ; 12 Horaci-stilaj odoj pri modernaj temoj, plus kelkaj pliaj, diverstemaj poemoj ; Zwolle, 2009 ; 50p ; VoKo
200 2009 CAMACHO, Jorge ; Koploj kaj filandroj ; Originalaj Poemoj en Esperanto ; 150 p. ; Novjorko ; 2009 ; Mondial
200 2009 MALFRUA SOMERO (pseŭdonimo) ; Malgajaj sonetoj ; Beogrado ; Etelka Kiss-Jakupović, 2009. ; 78 p.
200 2009 CARR, Timothy Brian ; Yvonne. Sonetoj malsekretaj ; 251 p. ; Rotterdam ; 2009 ; Bero
200 2009 CHEN Haosu ; La espera vojo ; 2009 ; Dulingva Esperanta-Ĉina ; 169 p. ; Ĉina Fremdlingva Eldonejo
200 2009 KOWARA, Anna ; Verse de la koro ; Poezio originala ; Toruń ; Flamo, 2009 ; 63 p.
200 2009 SCETO ; Ovra burĝono ; Invit' al ne ĉinesko, sed nur laŭ ĉinesko ; Enkonduko de Shi Chengtai ; Satano, 2009. ; 54 p. 
200 2009 Versoj de persoj ; diversaj aŭtoroj, redaktis Keyhan Sayadpour ; 115 p. ; Partizánske ; 2009 ; Eld. Espero, serio Poezio 
201 2010 BREWER, Steven D. ; Poŝtmarkoj el Esperantujo ; ; 99 p. ; Dulingva hajkaro ; 2010 ; Atlatl Studios
201 2010 GARANT, Sébastien ; Poemoj pri diversaj universoj ; 97p ; Kebeko, 2010 ; Sébastien Garant 
201 2010 MAĜAROVA, Ivaniĉka ; Kardo sur kasko / Bodil na ŝlema ; Poemaro dulingva (Eo, bulgara). ; Amadeus ; 2010 
201 2010 MANHITU, Yohanes ; Sub la vasta ĉielo ; bitlibro (e-libro) ; 161 p. ; Candelo (Aŭstralio) ; 2010 ; Mondeto 
201 2010 RAGNARSSON, Baldur ; La fontoj nevideblaj ; 127 p. ; Novjorko ; 2010 ; Mondial 
201 2011 CAMACHO, Jorge ; La silika hakilo ; Originalaj Poemoj en Esperanto ; 136 p. ; Novjorko ; 2011 ; Mondial 
201 2011 KROLUPPER, Jaroslav ; Esperanta versado ; Kava-Pech ; Dobřichovice, 2011 ; 55p ; Sonetoj, rondeloj, pantunoj, rispetoj, tercinoj kaj aliaj rimaĵoj
201 2011 NIKOLOVA, Lilia ; Rudimentaj momentoj ; Pli ol 200 hajkoj ; 60 p. ; Sofio ; 2011 ; Amadeus
201 2011 STAKIAN-VUILLE, Madeleine; VATRÉ, Henri kaj PIRON, Claude ; Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj ; 123 p. ; Elektitaj tekstoj ; Genčve ; 2011 ; Esperanto-grupo "La Stelo". 
201 2011 TOMIĆ, Senka ; Lampiro en mozaiko / Svitac u mozaiku ; Beograd, 2011 ; 95p ; poemoj ; Dulingva: E-serba
201 2011 VAN DE VELDE, Lode ; Epizodoj ; Diversspecaj, diversformaj, divertemaj poemoj verkitaj dum la periodo 1998-2008 ; 57 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2011 ; MAS 
201 2012 ARQUILLOS LÓPEZ, Ángel ; Mediteraneaj eroj ; 63 p. ; Mallongaj poemoj, en kiuj la aŭtoro priskribas viverojn ; ; 2012 ; Andaluzia E-Unuiĝo
201 2012 BREWER, Steven D. ; Premitaj floroj ; ; 150 p. ; Dulingva hajkaro ; 2012 ; Atlatl Studios
201 2012 FRANCIS, John Islay ; Danco de vivo ; Kolekto de poemoj, kelkaj antaŭe ne publikigitaj. ; 77 p. ; Motherwell ; 2012 ; Scottish Esperanto Association 
201 2012 ILUTOVIĈ, Klara ; Elkore ; Moskvo ; Impeto , 2012 ; 111 p. 
201 2012 JANIČIĆ, Dimitrije Diso ; Maturaj meditadoj ; poezio originala ; 112 p. ; Beogrado ; 2012; Interpress.
201 2012 NEĈAJEV, Nikolao ; Karavelo ; 26 p. ; Irkutsk, [la autoro] ; 2012 ; poemaro. 
201 2012 SELEŠ, Zdravko ; Sonĝoj kaj ombroj / Snovi i sjene / Senje i tenje ; Đurđevac, 2012 ; 59p ; Grafokom ; Poemoj kaj prozpoemoj ; Trilingva: Ea-kroata-kajkava 
201 2012 WERNER, Jan ; Versa neversa mozaiko ; Brno, 2012 ; 116p ; Poezio originala kaj tradukita, nefikcia prozo originala kaj tradukita.
201 2013 Belarta rikolto 2013 ; Novjorko, 2013 ; 91 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
201 2013 BREWER, Steven D. ; Senokulvitre ; ; 107 p. ; Dulingva hajkaro ; 2013 ; Atlatl Studios
201 2013 ĈAJKA, Oĉjo ; Ventemo ; 47 p ; Moskvo ; 2013 ; Impeto
201 2013 CAMACHO, Jorge ; En la profundo ; Originalaj poemoj en Esperanto; 320 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial
201 2013 CONDE REY, Marie-France ; Fajra hundo / Chien de feu ; Charente Espéranto, Angoulęme 2013 ; 160 p.
201 2013 LAROCA, Maria Nazaré ; Penseroj ; 138 p. ; Kampino ; Wechsler ; 2013
201 2013 PLEADIN, Josip ; Cigna kanto ; ; Đurđevac ; Grafokom, 2013 ; 68 p.
201 2013 RAGNARSSON, Baldur ; Laŭ neplanitaj padoj ; 103 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial
201 2014 BRONŜTEJN, Mikaelo ;  Kaj ekmatenos ; 150 p. : Poemoj verkitaj en la periodo 2008-2013 ; Moskvo ; 2014 ; Impeto 
201 2014 MAO, Zifu ; metaforoj senapostrofaj ; 157 p. ; 2014 ; pdf-eldono
201 2013 KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Gutoj de renkontoj ; Bydgoszcz, 2013 ; 28p ; Poemoj
201 2014 Belarta rikolto 2014 ; Novjorko, 2014 ; 61 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
201 2014 RUGGIERO, Nicola ; La kanto de l' korvo ; 86 p. ; Partizánske ; 2014 ; Espero
201 2014 WEDLIN, Folke ; Ĥodapro. En tarda sorpotempo. ; 63 p. ; Stockholm ; 2014 ; Eldona Societo Esperanto
201 2015 KOCK, Edwin de ; Testamente ; Plena originala poemaro ; Mondial ; Novjorko, 2015 ; 697 p.
201 2015 Belarta rikolto 2015 ; Novjorko, 2015 ; 85 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
201 2015 SADLER, Victor ; Perversaj rilatoj ; 65 p. ; Novjorko ; 2015 ; Mondial
 
 
sen jaro BONAERO, Ergoto de ; Ergoto de Ergoto, La ; Buenos Aires ; 72p ; Rimaĵoj k ; a pri la Esperanta vivo
sen jaro BORČIĆ, Lucija ; Ivo Rotkviĉ, la lingva genio ; Maras la inko de marinko ; Zrinko Grohovac forpasis 
sen jaro DROOGENDIJK, C.Chr. ; Esperantaj poemoj. - Goes; s.l., s.j. ; 28 p.
sen jaro Esperantistaj versaĵoj ; Dekdu originalaj versaĵoj de dro. L.L. Zamenhof, Aphanax, G. Deŝkin, Wiktor Elski, Eska, Grabowski, Br. Kühl. - Groß-Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.
sen jaro HAZRA, Santos Kumar Ghose ; Frateco = Brotherhood. - Calcutta; La aŭtoro, s.j. ; 15 p.
sen jaro HITROV, P. ; Guto post guto ; Originalaj versaĵoj el Esperanta poezio / Kolektitaj de P.Hitrov. ; Berlin ; Esperantio, s.j. ; 35 p.
sen jaro KALOCSAY, Kálmán ; Rimportretoj. Galerio de Esperantaj steloj. Dua milo. - Budapest ; Literatura Mondo, s.j. ; 120 p.
sen jaro LEENHARD, A.A. ; Somera Simfonio ; Sonetaro. ; Ĺbyhřj ; Dansk E-Forlag, s.j. ; 27 p.
sen jaro LI, Shih-Chün ; Interkomprenemo 
sen jaro MELLO, Ermanno ; Semoj de la revolucia penso kaj anheloj de homa ribelo ; Orig. k. trad. ; Milano ; Kontraŭlingvimperiisma E-ista Agit-Centro., s.j. ; 28 p.
sen jaro NÚŃEZ DUBÚS, Amalia ; Eterneco ; (Navarra legendo). ; Zaragoza ; Hisp E. Fed., s.j. ; 13 p.
sen jaro ROSENÖRN, Julio Mangada ; Versaĵaro. - Madrid ; Presejo San Lucas, s.j. ; 27 p.
sen jaro ROUSSEAU, Célestin ; Amo, fonto de vivo ; Poemo originale verkita. ; Paris ; Esp. Centra Librejo, s.j. ; 16 p.
sen jaro VANSELOW, Karl ; Nia lingvo de l'espero ; Propaganda poezio por la verda familio. ; Berlin ; E-Zentrale Berlin, s.j. ; 16 p.
sen jaro ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Preĝo sub la verda standardo ;; Arras ; Sipke Stuit, s.j. ; 6 p.
sen jaro ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko kaj aliaj ; Esperantismaj versaĵoj. - Gr. Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.