Du interesserer dig for esperanto…men du taler ikke sproget (endnu).

‘Amikoj de Esperanto’ (esperantos venner) er et projekt, som bliver gennemført af Universala Esperanto-Asocio (UEA) { Esperanto-verdensforbundet}. Det skal tilbydes folk, som er interesseret i sproget, selv om de ikke har lært sproget endnu. Med programmet vil du få gratis tilgang til vores tilbud – med informationer og nyheder om esperanto.*

Gennem ‘Amikoj de Esperanto’ kan du følge din interesse for esperanto og regelmæssigt modtage korte meddelelser om esperanto på det af dig valgte sprog.

* Er du 35 år eller yngre, får du et gratis medlemskab i TEJO (ungdomsafdelingen af verdensforbundet) og du bliver udnævnt til „ung esperanto-ven“.