اسپرانتو بسرعت قابل یادگیری و قابل انطباق با بیان ایده های بسیاری فرهنگها ست. معمولا میتوان اسپرانتو را چندین بار سریعتر از سایر زبانها یاد گرفت.
بیش از صد هزار نفر بطور مرتب از اسپرانتو استفاده میکنند- چه در گردهمایی های بین المللی، چه در کلوبهای محلی یا در خانه با افراد فامیل. چندین میلیون نفر اسپرانتو یاد گرفته اند.
نزدیک هزار نفر هم از ابتدای تولد، اسپرانتودان هستند. اینجا امکانات مختلفی برای یاد گیری اسپرانتو پیدا میکنی. یک درس منحصر بفرد ایده آل برای همه افراد وجود ندارد- چندین امکان یادگیری را امتحان کن و حتی در چند کلاس همزمان یا پشت سر هم، شرکت کن . جامعه اسپرانتو، جنبه های قابل توجه زیادی دارد، اگر کمی زبان بفهمی، با این جنبه ها، بهتر آشنا خواهی شد.