اگر سوالی داری فقط با ما تماس بگیر. سعی میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ بدهیم.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

حق استفاده برای 2016 Esperanto.net. تمام حقوق محفوظ است. با تشکر از Torben Kehlet که دمین Esperanto.net را خرید و با UEA در مورد حق استفاده آن، توافق کرد. .پایگاه شبکه ای بوسیله Judith Meyer , Adam Scott تولید شده.متن ها بوسیله Judith Meyer, Lu Wunsch-Rolshoven, Veronika Poor, Emilio Cid, Mark Fettes و Carlo Minnaja . مترجم نازی صولت