Bạn muốn giúp đỡ chúng tôi… nhưng vẫn chưa thành thạo Esperanto!

‘Người bạn của Esperanto’ là một dự án do Hội Quốc tế ngữ toàn cầu (UEA) khởi xướng nhằm giúp mọi người thấy được điều mà họ quan tâm, mặc dù họ chưa nói được Esperanto. Thông qua chương trình này, bạn sẽ được hưởng một số quyền lợi mà chúng tôi mang lại – cùng những thông tin rất đặc biết để tìm hiểu về ngôn ngữ nhân tạo này.*

Khi trở thành “Người bạn của Esperanto”, bạn có thể cho chúng tôi thấy rằng bạn ủng hộ ngôn ngữ này, và bên cạnh đó bạn cũng sẽ thường xuyên nhận được tin vắn về Esperanto. Bạn có thể chọn ngôn ngữ trình bày của những tin vắn này.

* nếu như bạn chưa ngoài 35 tuổi, thì bạn sẽ trở thành thành viên của Tổ chức Thanh niên Quốc tế ngữ toàn cầu (TEJO) mà không mất phí gia nhập, và trở thành ‘Người bạn trẻ của Esperanto’.
dsad