Veel meertalige schrijvers schrijven het liefst in Esperanto. Geoffrey Sutton constateerde in zijn engelstalige “Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto” (Konciza Enciklopedio de la Originala Literaturo de Esperanto):

“We kunnen al lang zeggen, dat Esperanto alleen al om haar oorspronkelijke literatuur te leren kennen, de moeite waard is om te leren.

 

Overzicht van de literatuur

Om een overzicht te krijgen bevelen we het naslagwerk aan “Historio de la Esperanta Literaturo” door Carlo Minnaja en Giorgio Silfer. Er bestaat ook een kort artikel over in Vikipedio.

Voor leerdersj

Probeer het verhaal De theorie van Nakamura (La teorio Nakamura) , dat tegelijkertiujd een taalcursus is. Ook Gerda malaperis (Gerda is verdwenen) is zeer geschikt, zowel als novelle als om te leren. Lees daarna pbij voorbeeld Fajron sentas mi interne , en het beroemde Vojaĝo en Esperanto-lando van een rus, nun Amerikaans staatsburger, Boris Kolker.

Interesante ervaringen

Tibor Sekelj was een geograaf en reislustig journalist dei alle werelddelen bezocht. Vasilij Eroŝenko was een blind geboren rus, die blindenscholen oprichtte in Japan en China – ook een boeiend verteller. Zwitser Edmond Privat publiceerde over geschiedenis en politiek, onder andere een boek over zijn vriend en medereiziger Mahatma Gandhi.

Indrukken van over de hele wereld

Als je/u een beeld wilt krijgen van andere werelddelen, probeer dan de Ĉina antologio (= bloemlezing), Skota antologio, Slovaka antologio en andere. Bijna alle meesterwerken van de wereldliteratuur zijn in Esperanto vertaald, meestal heel goed vertaald.

Poëzie

Esperanto is een taal voor dichters. Ontdek bij voorbeelde de Schot William Auld, die drie keer genomineerd werd voor de literatuur-Nobelprijs of de uit IJsland afkomstige Baldur Ragnarsson kaj en de Britse Marjorie Boulton, die ook een nominatie kreeg.

Andere zeer belangrijke dichter zijn Kálmán Kalocsay en Julio Baghy, Abel Montagut uit Catalonië, de Spanjaard Jorge Camacho, de Russen Miĥaelo Bronŝtejn kaj Eŭgeno Miĥalski, Mao Zifu uit China en de Maltezer Carmel Mallia.

Proza

Er is een overvloed van verhalenbundels, romans en essays. Onvergetelijke auteurs zijn bij voorbeeld de Australiër Trevor Steele, de Hongaar István Nemere, Manuel de Seabra uit Portugal, de kroatische Spomenka Štimec, Fransman Gaston Waringhien en Miyamoto Masao uit Japan.

Bekijk en koop boeken in Esperanto in de boekwinkel van UEA of tijdens een Esperanto-bijeenkomst met een boekendienst.