Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Al meer dan een eeuw is UEA het centrum van de Esperanto-beweging, met 14.000 leden in ruim 120 landen.

UEA heeft verschillende diensten voor Esperanto-sprekers, bij voorbeeld de uitgave van een jaarboek met adressen van Esperanto-organisaties en -vertegenwoordigers, het opsturen van boeken, het maandblad “Esperanto” en het Wereldcongres. De bond vraagt bovendien aandacht voor taalgeschillen in de wereld en voor de noodzaak van gelijke rechten op taalkeuze.

Het statuut bevat vier doeleinden:

* verbreiding van het gebruik van de internationale taal Esperanto,

* acties voor het oplossen van het taalprobleem in internationale betrekkingen en bevordering van de internationale communicatie,

* verbetering van de veelsoortige geestelijke en materiële relaties tussen mensen, ondanks verschillen van nationaliteit, ras, sekse, godsdienst en taal,

* bevordering onder haar leden van een sterke solidariteit en de ontwikkeling van onderling begrip en respekt voor andere volken.

UEA maakt zich met name nuttig door

het jaarlijks organiseren van het wereldcongres (Universala Kongreso). Daaraan nemen – afhankelijk van de ligging van het congresland – tussen één en drie duizend sprekers deel uit vijftig tot tachtig landen. Vorige en toekomstige congressteden zijn bij voorbeeld Lissabon, Seoel, Buenos-Aires, Reijkjavik, Kopenhagen, Havana en Florence.

UEA geeft boeken uit en heeft een internationaal boekenverzendhuis. Zij publiceert ook het tijdschrift “revuo Esperanto”.

UEA ondersteunt projecten van de Esperanto-beweging en zij fungeert als deelnemer in internationale organisaties als de Verenigde Naties en de culturele en wetenschappelijke wereld-organisatie Unesko.

UEA krijgt van geen enkel land subsidie en is afhankelijk van donaties en contributie van haar leden en activisten. Het zou mooi zijn, als je/u ook helpt en wij samenwerken voor verbreiding van Esperanto!

Wereldjeugdorganisatie voor jongeren of Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)

TEJO verbindt jonge Esperanto-sprekers. Zij organiseert elk jaar het TEJO-wereldcongres IJK – een groot feest en ook een cultureel en opvoedkundig evenement; gewoonlijk nemen er enkele honderden jongeren uit een dertigtal landen aan deel.

TEJO geeft een blad uit “Kontakto” en verschillende informatiefolders. Zij werkt ook met andere jeugdorganisaties samen en geeft voorlichting over Esperanto.