Esperanto

DET INTERNATIONALE SPROG

Mennesker bruger esperanto til mange forskellige formål, men hovedsagelig for at blive venner med mennesker fra forskellige lande.

Mange mener, at esperanto giver en basis for mere retfærdig og ligeværdig kommunikation mellem talende af forskellige sprog.

Nemt og rigt

Man anvender esperanto som en tilføjelse til sit modersmål og eventuelt andre sprog. Den er en bro mellem de forskellige sprogsamfund.

Nemt at lære med rig udtryksfuldhed

Esperanto er hurtigere at lære end andre sprog; sproget er baseret på simple, regulære principper:

  • Udtale: Esperanto har regulær udtale. Hvert bogstav har altid den samme lyd og hver lyd skrives kun på én måde.
  • Grammatik: Esperanto har meget få regler, men disse gælder altid uden undtagelser.
  • Ordforråd: På esperanto kan man danne nye ord fra rødder man allerede kender. F.eks:
    labori-at arbejde, laborejo-en arbejdsplads, laboranto-en arbejder, lerni-at lære, lernejo-en skole, lernanto-en elev,
    danci-at danse, dancejo-en dansesal, dancanto-en danser,

Med udgangspunkt i de 500 mest anvendte ord kan man danne mere end 2000 brugbare ord; det er en god basis for den første samtale. Den regulære ordsammensætning bidrager i høj grad til hurtig læring af esperanto. Mange mennesker begynder at anvende esperanto i praksis efter blot 20 til 50 timers læring, cirka to til tre weekenders læring. Ofte begynder mennesker at undervise esperanto efter blot et halvt til et helt år. Da sproget er så hurtigt at lære, vokser esperantofællesskabet til tider meget hurtigt og er meget entusiastisk.

Praktisk

Med esperanto er det nemt at kommunikere internationalt og rejse til mange forskellige lande og møde lokale.

  • Vi har flerkulturelle begivenheder: det er utroligt at møde mennesker fra hele verden og kunne tale flydende med dem: vi kan debattere, vi kan besøge nye lande, vi kan lege og danse sammen. “Internettet fjerner den fysiske distance og esperanto fjerner den ‘sproglige distance’. Så internettet og esperanto er en fantastisk blanding til international kommunikation!” siger Henning Sato von Rosen fra Sverige. Den største begivenhed er Esperantoverdenskongressen, som hvert år tillader tusinder af deltagere at mødes. Der findes også mange andre begivenheder i mange forskellige lande. Under den internationale ungdomskongres mødes unge fra forskellige lande.
  • Internettet er idéelt for os: vi er et verdensomspændende, entusiastisk fællesskab, der elsker at kommunikere.

Neutralt

Esperanto er et internationalt sprog. Den tilhører alle, der taler den, og er til fri anvendelse til alle formål. I den forstand er esperanto et neutralt sprog, men faktisk så har den til formål at være et positivt bidrag til bedre fælles forståelse mellem mennesker fra alle verdens lande.

I esperantofællesskabet er der ofte en imponerende venlig stemning og behagelig fællesskabsfornemmelse blandt de esperantotalende. Sproget bliver brugt til at diskutere, samarbejde, lære og have det sjovt.

Esperantotalende bruger deres eget sprog med folk fra deres eget land og esperanto i internationale sammenhænge. Og måske endda andre sprog.

De, der kan esperanto, samler sig i mange forskellige foreninger og i dag eksisterer der flere og flere grupper på og fællesskaber, bestemt på internettet. Den største forening for esperantotalende er Verdensesperantoforeningen (UEA), en paraplyorganisation for landsforeninger.

UEA organiserer Verdensesperantokongressen, udgiver esperantoårsbogen og tilbyder bøger og magasiner; desuden informerer UEA om esperanto og repræsenterer esperantofællesskabet f.eks. i internationalle organisationer som UNESCO.

Esperantos historie

Esperanto blev skabt af Ludwik Zamenhof, som voksede op i byen Bialystok, i dag i det nordøstlige Polen. I den by levede flere forskellige sprogfællesskaber – hovedsagelig jøder, russere, litauere og polakker. De var opdelt ikke blot efter sprog, men også efter religion og social klasse.

Zamenhof ønskede at skabe et sprog, der på lige fod ville tilhøre alle mennesker. Allerede i løbet af sin ungdom skabte han den første version af esperanto, som var klar i 1878; ved hans 19-års fødselsdag indviede han dette første “Lingwe Uniwersala” og der blev endda sunget på det nye sprog.

Efter længere arbejde og mange prøveoversættelser kunne han endelig i 1887 offentliggøre den første læringsbog til esperanto på fem forskellige sprog (russisk, polsk, tysk og lidt senere engelsk). Allerede efter to år opstod den første esperanto-gruppe, i Nürnberg, og det første magasin på esperanto blev udgivet.

Sproget blev udbredt i mange lande og udviklede sig i takt med dens anvendelse. I 1905 mødtes den første store internationale esperantokongres med mere end 600 deltagere fra flere forskellige lande. De konstaterede, at sproget fungerer godt til alle brugsmål. I 1908 blev Verdensesperantoforeningen oprettet, som stadig er den primære verdensdækkende organisation for esperanto bevægelsen.

Esperanto har ofte mødt modstand fra regimer, som f.eks. i Tyskland under Hitler, i Sovietunionen under Stalin og i det militaristiske Japan i 30’erne. På trods af disse modstande har esperantofællesskabet formået at sprede sig over hele verden.

Grundet hvor nemt international rejse er og internettet opnår esperanto i dag større og større succes. Op til i dag har flere millioner mennesker over hele verden lært i det mindste et basisniveau af esperanto. Sprogkurser i esperanto er i dag nemme at finde. På de to esperantokurser på Duolingo.com registrerer mere end 50.000 mennesker sig hver dag.

Bliv esperanto-ven