Verdens Esperanto-Foreningen (UEA)

I mere end et århundrede har UEA været en central del af esperanto-fællesskabet med mere end 14.000 medlemmer i over 120 forskellige lande over hele verden.

UEA tilbyder diverse services for esperanto-talende såsom en årsbog med esperanto-adresser, bogsalg, det månedlige magasin “Esperanto” og den Universale Kongres. Associationen sætter desuden globalt fokus på sproglige problemstillinger igennem verden og behovet for sproglig ligestilling.

Dens forfatning nævner fire målsætninger:

* at sprede anvendelsen af det internationale sprog esperanto
* at handle for en løsning på den sproglige problemstilling i internationale kontekster og at gøre international kommunikation nemmere
* at gøre spirituelle og materielle forhold af alle slags mellem mennesker nemmere uanset forskelle mht. nationalitet, race, køn, religion, politisk overbevisning eller sprog
* at danne en stærk følelse af solidaritet blandt sine medlemmer, og udbrede en forståelse og respekt for andre folkeslag blandt dem.

UEA tilbyder diverse forskellige tjenester:

Den organiserer den største esperanto-begivenhed: Den Universale Kongres foregår hvert år. Afhængig af landet den foregår i deltager mellem 1.000 og 3.000 personer fra 50-80 forskellige lande. Tidligere og kommende kongresbyer er f.eks. Lissabon, Seoul, Buenos Aires, Reykjavik, København, Havana og Florence.
UEA udgiver også bøger og tilbyder internationalt bogsalg. UEA tilbyder også magasinet “Esperanto”.
UEA understøtter projekter i esperanto-fællesskabet og er en partner hos internationale organisationer såsom FN og UNESCO.

UEA kan eksistere og være aktiv takket været dens medlemmer og aktivister,du kan også bidrage og agere aktivt for esperanto!

Den Verdensomspændende Esperanto-ungdomsorganisation (TEJO)

TEJO forbinder unge esperanto-talende. Den organiserer hvert år den Internationale Ungdomskongres – IJK– en stor fest og også en kulturel og akademisk begivenhed; typisk deltager flere hundrede unge fra over tredive forskellige lande.

TEJO udgiver magasinet “Kontakto” og divsere infomateriale. Den samarbejder også med andre ungdomsorganisationer og informerer om esperanto.