Esperanto er hurtigt at lære og nemt at tilpasse til den fleksible udtrykkelse af idéer i mange kulturer. Mennesker formår ofte at lære esperanto op til flere gange hurtigere end andre sprog.
Mere end hundrede tusinde mennesker bruger esperanto regelmæssigt – f.eks. ved internationale begivenheder, i lokale klubber eller hjemme med familien. Flere millioner mennesker har lært esperanto.
Cirka 1000 mennesker taler esperanto som modersmål.
Her kan du finde flere muligheder for at lære esperanto. Der findes ikke ét enkelt idéelt kursus for alle mennesker – prøv flere forskellige og deltag eventuelt i forskellige kurser samtidig eller efter hinanden. Fællesskabet har mange interessante sider, som du bedre danner kendskab med, hvis du kender sproget til en hvis grad.