koncerto-lpg-3

Esperanto: det internationale sprog

Folk bruger esperanto til vidt forskellige formål, men mest for at komme i kontakt med mennesker fra forskellige lande.

Målsætningen er ikke, at erstatte andre sprog, men at bygge bro mellem forskellige sproggrupper.

Mere information
Hvad vi laver
Vær med!
Lær esperanto
Lær esperanto

Det nemmeste sprog?

Esperanto kan læres hurtigt. Det er velegnet til at udtrykke ideer og tanker fra mange forskellige kulturer.

Sædvanligvis lærer folk esperanto mange gange hurtigere end andre sprog.

Læs mere.
Uzu Esperanton

Lær esperanto

Esperanto kan læres hurtigt. Det er velegnet til at udtrykke ideer og tanker fra mange forskellige kulturer. Sædvanligvis lærer folk esperanto mange gange hurtigere end andre sprog.

Start med at lære.

Bøger på esperanto

For mange forfattere og digtere er esperanto det foretrukene værktøj. Esperantos originalliteratur kan opdeles i fem perioder.

Læs mere.

Film på esperanto

Når du bruger esperanto, kan du se mange gode film, som aldrig bliver vist i biografer udenfor det land, hvor de blev produceret. En stadig voksende gruppe af kunstnere laver film på youtube eller net tv på esperanto.

Læs mere.

Nyheder på esperanto

Du kan bruge esperanto til at få nyheder med en anden indfaldsvinkel og for at lære om meninger fra folk over hele verden.

Læs mere.

Udsendelser på esperanto

Internettet har altid været til stor gavn for udbredelse af esperanto. Det hjælper det verdensomspændende fællesskab til nemmere kommunikation. Især podcasts og internetradiostationer udnytter mulighederne.

Læs mere.

Esperanto-venner

Gennem ‘Amikoj de Esperanto’ kan du følge din interesse for esperanto og regelmæssigt modtage korte meddelelser om esperanto på det af dig valgte sprog.

Læs mere.

Esperanto rundt om i verdenen

Der findes i hundredvis af esperanto-organisationer. Kig på kortet eller brug søgefunktionen for at finde en organisation i din nærhed.

Bliv esperanto-ven