Ak máte otázky, len nás kontaktujte! Budeme sa usilovať čo najskôr vám odpovedať.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

(c) 2016 Esperanto.net. Všetky práva vyhradené. Ďakujem Torbenovi Kehletovi, ktorý kúpil doménu Esperanto.net a dohodol sa s UEA ohľadom používateľských práv. Stránku vytvorili Judith Meyer a Adam Scott.Texty: Judith Meyer, Lu Wunsch-Rolshoven, Veronika Poor, Emilio Cid, Mark Fettes a Carlo Minnaja. Preložil Pavol Petrík