Chcete nám pomôcť… ale ešte dobre neovládate esperanto?

‘Priatelia esperanta’ je projekt Svetového esperantského zväzu (UEA), aby sme pomohli ľuďom prejaviť svoj záujem, hoci ešte neovládajú jazyk. Týmto programom dostanete zadarmo obmedzený prístup k našim ponukám – so špeciálnymi informáciami o esperante.*

Prostredníctvom ‘Priateľov esperanta’ môžete ukázať, že podporujete esperanto a pravidelne budete dostávať krátke informácie o esperante vo vašom preferovanom jazyku.

* ak máte 35 rokov alebo menej, dostanete bezplatné členstvo v TEJO (mládežnícka sekcia) a budete považovaný za “Mladého priateľa esperanta’.