Esperanto sa dá rýchlo naučiť a je prispôsobené pre pružné vyjadrovanie myšlienok, z mnohých kultúr. Ľudia sa obyčajne dokážu naučiť esperanto niekoľkokrát rýchlejšie než iné jazyky.
Esperantisti tento jazyk pravidelne používajú – či už na medzinárodných podujatiach, či v miestnom klube alebo doma s rodinou. Esperanto sa už naučilo niekoľko miliónov ľudí.
Približne tisíc ľudí sú esperantisti od narodenia. Všade nájdete viaceré možnosti učiť sa esperanto. Neexistuje jediný ideálny kurz pre všetkých ľudí – vyskúšajte niekoľko a zúčastnite sa rôznych kurzov súčasne alebo postupne. Komunita má veľa zaujímavých stránok, ktoré lepšie spoznáte, ak budete trochu rozumieť jazyku.

Kurz esperanta

“Kurz esperanta” je počítačový program, ktorý si môžete stiahnuť a nainštalovať do svojho počítača.
Veľmi dobre učí základy esperanta s mnohými cvičeniami.

Navštíviť

Lernu

Stránka Lernu.net ponúka esperantské kurzy v niekoľkých desiatkach jazykov. Ponúka vám aj internetovú komunitu s fórom a jazykovými pomocníkmi. Určite je to jedno z najlepších miest, kde sa môžete začať učiť esperanto.

Navštíviť

Duolingo

Duolingo.com je veľmi moderný jazykový kurz a esperantský kurz v rámci tejto platformy vám umožňuje získať dobrú úroveň.
Teraz je k dispozícii pre angličtinu a španielčinu; čoskoro budú nasledovať iné jazyky.

Navštíviť

Esperanto za 12 dní

Tento kurz je k dispzícii vo viacerých jazykoch a osobitne je dobrý pre mobilné telefóny. Je súčasťou “Záhrebskej metódy”, známej série výučbových materiálov.

Navštíviť

Všeobecná esperantská metóda

“Všeobecná esperantská metóda” vyučuje priamou metódou (len obrázkami bez použitia vyučovacieho jazyka). Je možné čítať stránky kurzu na internete alebo sledovať kurz s hlasom na adrese Youtube.

Navštíviť

Pasporto al la tuta mondo (Pas do celého sveta)

“Pasporto al la tuta mondo” je séria DVD, teraz sa dajú sledovať bezplatne na Youtube. Týmito scénkami/kurzom sa môžete zábavnou formou učiť esperanto.

Navštíviť

Miestne kurzy

Miestne esperantské kurzy sú zvlášť odporúčaniahodné, lebo môžete hneď začať rozprávať v esperante so skutočnými ľuďmi. Prosím, kontaktujte esperantský zväz vo vašej krajine alebo vyhľadajte informácie na internete. Oplatí sa zvážiť aj víkendové kurzy, leb môžete urobiť väčšie pokroky a dobre vás motivujú, aby ste pokračovali.
Esperantské kurzy raz do týždňa alebo cez víkendy sú dobré, aby ste pokračovali v štúdiu po počiatočnom učení sa na internete.