Majiteľom tohto jazyka je celý svet!

(Z Bulonskej deklarácie z roku 1905)
Esperanto je majetkom všetkých ľudí, ktorí ním hovoria.
Existuje veľa možností angažovania. Esperanto neznamená len naučiť sa nový jazyk; ak sa vám to páči, ide aj o spoločnú činnosť. Tu je niekoľko nápadov pre spoluprácu:

Návrhy obrázkov

Máte nápad na obrázok alebo emblém? Máte talent na grafickú tvorbu? Slobodne navrhnite obrázky, ktoré sa týkajú esperanta. Tie najkrajšie predstavíme v našej obrazárni.

Chcete byť aktívni inak?

Podpíšte a šírte našu petíciu na Avaaz, aby učitelia mali pre svojich žiakov jednu hodinu o esperante a jeho jazykovej komunite. Podpíšte.
Ak chcete navrhnúť alebo sa zúčastniť na projektoch:
Pozrite si našu stránku: http://uea.org

Začnite komunikovať s aktívnymi esperantistami na sociálnych sieťach
https://www.facebook.com/groups/esperanto.grupo/